Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Úřad práce se snaží pomáhat většímu počtu lidí se zdravotním postižením (novinky.cz)

Pracovní rehabilitace je proces, který umožňuje OZP udržet si stávající zaměstnání i připravit se na vhodné povolání. Může zahrnovat poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti.

"Všechny aktivity mohou využít lidé se zdravotním postižením nejen v době, kdy hledají zaměstnání, ale také tehdy, když zaměstnaní jsou, jejich zdravotní stav se změní a je třeba na tuto skutečnost adekvátně reagovat, aby si stávající práci dokázali udržet," vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

"Úřad práce je připraven v tomto ohledu úzce spolupracovat nejen s uchazeči a zaměstnavateli, kteří už obdobnou zkušenost mají, ale také s těmi, kteří o takovém kroku uvažují," doplnila. Pokud má člověk se zdravotním postižením zájem o zařazení do pracovní rehabilitace, může kontaktovat kterékoli pracoviště ÚP ČR v rámci kraje, v němž má trvalé bydliště.

Pověřený zaměstnanec s ním vypracuje Individuální plán pracovní rehabilitace, v jehož rámci zohlední potřeby, schopnosti, dovednosti a zdravotní způsobilost žadatele. Na základě dohodnutého harmonogramu pak probíhají aktivity, jejichž cílem je buď získání nové práce, nebo udržení té dosavadní.

Ke konci ledna 2017 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,1 procent z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Úřad připomíná, že základem je se při prvním nezdaru nevzdávat. Zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnává například i sportovní a rekreační areál Borovinka v Bystřici pod Pernštejnem.

"Úřad práce nám poskytl možnost zaměstnat člověka, který má chuť do práce a nebojí se zodpovědnosti. Navíc finanční pomoc ze strany úřadu v podobě příspěvku na společensky účelné pracovní místo znamenala pro naši firmu možnost klidného zaučení nového pracovníka a jeho dostatečnou přípravu na pozici, kterou u nás bude zastávat," podotýká provozní areálu Hana Homolková.

Ke konci ledna 2017 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,1 procent z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 54 975. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím úřadu 11 434 volných pracovních míst. Během uplynulého roku podpořil úřad práce 7914 osob se zdravotním postižením. Za 12 měsíců poskytl na podporu jejich zaměstnávání více než pět miliard korun.

Zdroj: novinky.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.3.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:40.