Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Na stárnutí populace je třeba se dobře připravit. MPSV zahájilo Národní konvent

„Stárnutí populace je proces, o kterém všichni vědí, ale málokdo pro přípravu na něj něco systematicky dělá,“ řekla náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky Zuzana Jentschke Stőcklová a k tomu dodala: „Je to průřezová agenda týkající se celé řady aktérů. A proto s nimi chceme začít diskutovat o návrzích opatření, která musíme přijmout, abychom se na stárnutí populace dobře připravili“.

První kulatý stůl bude zaměřený na různé aspekty problematiky bydlení v souvislosti se stářím a stárnutím populace. Velkým tématem je dostupnost, finanční, místní i co se týče stavebního řešení a bezbariérovosti. Dalším důležitým tématem je kvalita pobytových sociálních služeb a také podpora samostatného bydlení u starších lidí například prostřednictvím terénních služeb nebo výpomoci ve formě služeb pro domácnost.

„V diskusi chceme propojit dva pohledy na problematiku. Současnost, to znamená situaci lidí, kteří jsou nyní v důchodovém a předdůchodovém věku, a budoucnost, to znamená, jak bude vypadat a co bude potřebovat společnost, ve které bude přibývat starších lidí a naopak ubývat těch mladších,“ doplnila náměstkyně. Součástí kulatých stolů by mělo být i představení příkladů dobré praxe ze zahraničí a České republiky.

Po prvním kulatém stole budou v dubnu, květnu, červnu a září následovat čtyři další. Diskutovat se bude o materiálním zajištění ve stáří a chudobě, o zdraví a péči, o tom, co bude znamenat stárnutí populace pro trh práce a také o otázkách vzdělávání, dobrovolnictví a vůbec aktivním zapojení starších lidí do života komunity. Národní konvent ke stárnutí populace pak v říjnu vyvrcholí dvoudenní mezinárodní konferencí na téma Stárnutí a veřejný prostor.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 3.3.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:21.