Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

V Česku roste věk nezaměstnaných (Radiožurnál)

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Podle zmíněného sdružení selhává systém úřadu práce v nabídkách pro padesátníky a taky starší uchazeče o práci. Co říkáte na tuhle kritiku?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Tak já nemůžu s tímto souhlasit, protože tato skupina uchazečů o zaměstnání skutečně patří mezi ty, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči a podpora návratu lidí nad 50 let na trh práce patří mezi priority úřadu práce. Právě vzhledem k tomu, že v současné době je nezaměstnanost na nízkých hodnotách, klade úřad práce důraz na cílené poradenství a také individuálnější přístup uchazečů v rámci zprostředkování. Co bych chtěla zdůraznit, je, že úřad práce realizuje řadu regionálních projektů po celé republice. A tyto projekty cílí přímo na tuto skupinu uchazečů o zaměstnání.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A jakým způsobem?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Jejich, jejich podstatou je to, co je vlastně komplexní nabídka nástrojů a opatření a také poradenských prvků, to znamená, skutečně se pracuje s tím člověkem, s jeho možnostmi, dovednostmi, schopnosti tak, aby zohledňovalo, zohledňoval ten plán, který on absolvuje, to, co umí, to, co se dokáže naučit, a to, co samozřejmě požaduje ten lokální trh práce. Takže opravdu se jedná o ucelené komplexní prvky nebo komplexní programy, které cílí na tuto konkrétní skupinu uchazečů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A jestliže to tak, jak je možné, že jich poměrně dost přibývá mezi uchazeči o práci, právě lidí, kteří jsou starší než 50 let?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Tak ono je potřeba si uvědomit, že obecně česká populace stárne. Je také potřeba uvědomit si, že lidé nad 50 let už v současné době jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a že v budoucnu tak, jak právě poroste ten věk, budou patřit mezi klíčové hráče. Důvodem, proč je tak vysoký počet v evidenci uchazečů o zaměstnání, je fakt, že tady existují také předsudky a obavy zaměstnavatelů, že právě tyto starší ročníky se hůře učí novým věcem, že se hůře adaptují na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže je firmy nechtějí, i když je úřady práce nabízejí?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Jsou tady tyto předsudky, ale chtěla bych říct, že i v tomto ohledu se úřad práce snaží tuto situaci nebo toto nahlížení prolomit v rámci proaktivní komunikace s těmi zaměstnavateli, to znamená, že naši lidé skutečně komunikují s těmi firmami a snaží se jim vysvětlit, že 50 let v podstatě v dnešní době, to je věk produktivního člověka. Určitě je důležité si také uvědomit na druhou stranu také to, že na celkové situaci se podepisují i zdravotní omezení u samotných uchazečů. V každém případě je důležité zdůraznit, že lidé nad 50 let v případě, že dostanou šanci, tak mohou velmi výrazně obohatit ten pracovní kolektiv, protože to jsou lidé, kteří mají jak profesní, tak životní zkušenosti. A pokud...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A toto všechno se snaží vysvětlovat úřady práce zaměstnavatelům a nepochodí třeba?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Samozřejmě. Toto všechno zároveň jim představují veškeré nástroje opatření, které úřad práce je schopen nabídnout a již prostřednictvím je schopen zvýšit tu zaměstnatelnost těchto lidí, to znamená, jak už jsem zmiňovala ty projekty, jsou tady rekvalifikace, kdy skutečně ti lidé, když je absolvují, tak jsou schopni plnit požadavky těch samotných zaměstnavatelů. Ale opravdu je velmi důležité, aby ten pohled změnili i oni sami.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Dodává mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Díky, na shledanou.

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR:

Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.3.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:06.