Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Financování sociálních služeb » Dotace na poskytování sociálních služeb » Finanční prostředky pro rok 2017:

Obsah položky Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby:

Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby

Příjemce dotace je povinen písemně informovat odbor sociálních služeb (22) MPSV o následující změně údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do 15. ledna 2018:

změna v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby dle části XVI bod 5b) Metodiky,

Vzor Formuláře pro oznámení změn příjemcem dotace je označen jako Hlášení změn.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.2.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:10.