Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Archiv:

Role MPSV a prioritní oblast Rozvoj lidských zdrojů

V rámci zajištění implementace projektů Finančního mechanismu EHP/Norska byla na jednotlivých ministerstvech a krajích zřízena tzv. kontaktní místa pro Finanční mechanismus EHP/Norska. Na MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věci) vykonává funkci kontaktního místa odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce (odbor 71), a to pro prioritní oblast "Rozvoj lidských zdrojů". Kontaktní místo MPSV poskytuje informace potenciálním žadatelům o možnostech čerpání pomoci z FM EHP/Norska a organizuje hodnocení formálně správných projektových žádostí (pouze v prioritní oblasti Rozvoj lidských zdrojů).

Priorita Rozvoj lidských zdrojů zahrnuje v souladu s Dohodou o účasti ČR v EHP a Dohodou mezi ES a Norským královstvím oblast:

  • Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

Je také možné podávat veškeré výzkumné projekty související s výše vyjmenovanými oblastmi.

Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 23.6.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:08.