Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Archiv:

Všeobecné informace

Na základě Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska (dále jen "Finanční mechanismus EHP/Norska") se státy EHP1)/Norsko zavazují v letech 2004-2009 přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů (finanční podpory) na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj. Finanční mechanismus EHP/Norska je pouze doplňková pomoc zemí EHP a Norska na projekty, které nelze spolufinancovat v rámci programů EU (Phare a Transition Facility) nebo ze strukturálních fondů EU (programovací období 2004-2006 i 2007-2013 - návrhy operačních programů, které byly vzaty vládou na vědomí usnesením č.821, dne 28.6.2006).

Ministerstvo financí (odbor 58 Evropská unie a mezinárodní vztahy) vykonává funkci Národního kontaktního místa, které koordinuje veškeré práce na přípravě implementace Finančního mechanismu EHP/Norska v rámci ČR a je odpovědné za komunikaci s Kanceláří Finančního mechanismu EHP v Bruselu a norským Ministerstvem zahraničních věcí. Národní kontaktní místo zřídilo oficiální internetovou stránku Finančního mechanismu EHP/Norsko, kde je možné nalézt detailní informace o Finančním mechanismu EHP/Norsko v ČR.

Poznámky pod čarou

1)Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 2.8.2006

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:43.