Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Rada vlády pro seniory a stárnutí populace:

Sekretariát Rady

Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace plní Oddělení politiky stárnutí. Sekretariát organizačně a administrativně zabezpečuje fungování Rady.

Spojení na sekretariát Rady:

Mgr. Irena Buršová
tajemnice Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
tel. (+420) 950 192 767
mob. (+420) 778 455 755
E-mail: irena.bursova@mpsv.cz

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 18.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:25.