Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby:

2016 -2020 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Informace k vyhlášené 1. výzvě k předkládání žádostí o dotaci do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020
Počet podaných žádostí300
Finanční objem podaných žádostí5 911 447 951,82 Kč

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘIHLÁŠENÍ EXTERNÍCH HODNOTITELŮ

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí hledá kvalifikované externí hodnotitele pro oblast investičních dotací do materiálně technické základny sociálních služeb

Z důvodu velkého počtu žádostí o investiční dotaci podaných v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 hledáme externí odborníky z oblasti sociálních služeb. Bližší informace o předmětném programu a výzvě naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/28899

Předpokladem pro práci externího hodnotitele je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané profesní oblasti a požadavek na nezávislost a nepodjatost.

Externí hodnotitel nesmí být v zaměstnaneckém nebo služebním poměru na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Hodnotitel nesmí být samotným žadatelem o dotaci z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 a nesmí být ani poradcem jiného žadatele o dotaci z uvedeného programu či v jiném vztahu, který by zapříčinil střet zájmu nebo podjatost hodnotitele. S vybranými hodnotiteli bude uzavřena expertní smlouva.

Kvalifikace a požadavky na osoby hodnotitelů:

  • ukončené VŠ vzdělání (min. bakalářský program),
  • znalost problematiky sociálních služeb a znalost v oblasti hodnocení žádosti o dotace (národní, krajské, obecní nebo EU/EHS apod.),
  • praxe v oblasti sociálních služeb/veřejné správy min. 5 let doložená životopisem
  • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříků trestů.

Obsah hodnocení:

  • nezávislé hodnocení náhodně přidělených investičních záměrů podle doporučeného postupu,
  • hodnotitelé nebudou hodnotit formální náležitosti, finanční limity programu,
  • odborná garance výsledků hodnocení přidělených investičních záměrů.

Ohodnocení hodnotitelů:

  • finanční ohodnocení za provedená hodnocení na základě expertní smlouvy.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete do 11. 6. 2017, 00:00 hodin na e-mailovou adresu (martina.borosova@mpsv.cz) níže uvedené přílohy.

POZOR, Z DŮVODU DOSUD NEDOSTATEČNÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ZÁJEMCŮ JE PŮVODNÍ TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ 11.6.2017 PRODLOUŽEN AŽ DO 25.6.2017 00:00 hodin.

Do předmětu e-mailu napište: „Hodnotitelé - ISPROFIN“.

Před podpisem smlouvy s vybranými hodnotiteli, bude nutné doložit:

  • prostá kopie diplomu nejvyšší dosaženého vzdělání,
  • výpis z rejstříku trestů, který není starší než 3 kalendářní měsíce,

V případě dotazů se můžete obrátit na: Ing. Martinu Borošovou, vedoucí oddělení koncepce financování sociálních služeb (martina.borosova@mpsv.cz) nebo Mgr. Antonína Shejbala (antonin.shejbal@mpsv.cz).

Autor: Odbor 31
Poslední aktualizace: 19.6.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.6. 2018 000 01:51.