Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Rada vlády pro seniory a stárnutí populace:

Pracovní skupiny Rady

„Během funkčního období 2013 – 2017 byly zřízeny čtyři pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina na ochranu práv starších osob
  • Pracovní skupina na podporu zaměstnávání starších osob
  • Pracovní skupina na podporu rozvoje služeb pro seniory
  • Pracovní skupina na podporu vzdělávání a dobrovolnictví

Pracovní skupiny nemají vlastní statut, podle schváleného jednacího řádu jednají neformálně a rozhodují konsensuálně. Podle článku 6 odst. 3 statutu Rady se pracovní skupiny zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady pro zasedání Rady.“

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 18.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 21:08.