Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Rada vlády pro seniory a stárnutí populace:

Členové Rady

Předsedkyně:
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

Místopředsedkyně:
Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky
Mgr. Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce lidských práv (ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)

Další členové Rady:

jménozastupovaný subjekt
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.náměstek ministra zdravotnictví
Ing. Petr Pavelek, Ph.D. náměstek ministra financí
Mgr. Monika Pálková náměstkyně ministra vnitra
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, PhD. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Zdeňka Pikešovástátní tajemnice, Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Kamil Rudolecký náměstek ministra dopravy
Mgr. Ing. Martin Zelený, PhD.Český statistický úřad
Alena Nohavováposlankyně a členka výboru pro sociální politiku PS Parlamentu ČR
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.senátor a člen výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
Mgr. Jana Vildumetzovápředsedkyně Rady Asociace krajů ČR
Ing. Martin Charvátčlen předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Ing. Jaroslav Ulma Českomoravská konfederace odborových svazů
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo ředitel Charity ČR (zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR)
Mgr. Tereza Hejlová Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Zdeněk Kabátek ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven ČR)
PhDr. Jindřich Kadlec předseda České asociace pečovatelské služby (zástupce odborné veřejnosti)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno (zástupkyně odborné veřejnosti)
JUDr. Vít Samek Českomoravská konfederace odborových svazů (zástupce odborné veřejnosti)
Mgr. Jan Lorman ředitel Život 90 (zástupce seniorské organizace)
RSDr. Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů ČR (zástupce seniorské organizace)
Ing. Oldřich Pospíšil předseda Svazu důchodců ČR (zástupce seniorské organizace)
Bc. Vlastimila Faiferlíková TOTEM-RDC (zástupkyně NNO)
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. předsedkyně České alzheimerovské společnosti (zástupkyně NNO)
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (zástupce NNO)
Stálí hosté:
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.,veřejná ochránkyně práv
Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 18.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 09:06.