Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Vláda chystá zvýšení nemocenských dávek pro dlouhodobě nemocné (Zdravotnické noviny)

Podle ministerstva práce a sociálních věcí byla v loňském roce ukončena déletrvající pracovní neschopnost u 1,5 miliónu případů. Zhruba 460 tisíc pracovních neschopností trvalo déle než 30 dní a 260 tisíc více než 60 dní. Zvýšení nemocenské by mělo zlepšit sociální situaci právě těchto skupin nemocných. Téměř třetinu všech případů pracovní neschopnosti, jež trvají déle než 30 dní, tvoří nemoci pohybového aparátu spojené s bolestmi zad. Hned poté následují úrazy a následně nemoci dýchacích cest, které ovšem obvykle nepřesáhnou hranici 60 dní.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky má však zvýšení nemocenské chránit zejména pacienty s těmi nejzávažnějšími chorobami, jako jsou například onkologická onemocnění, která lidi dlouhodobě vyřazují z pracovního procesu. Tito lidé se podle premiéra mohou dostávat vlivem onemocnění do neřešitelných životních situací.

Návrh na zvýšení dávek nemocenského při déle -trvající pracovní neschopnosti předložila sociálním partnerům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve dvou variantách. Třetí variantu, která je k dlouhodobě nemocným nejpřívětivější, navrhují odbory. Která z těchto variant nakonec bude průchozí, se rozhodne až na základě koaličního jednání vlády, kde bude hodně záviset zejména na postoji ministerstva financí, neboť každá z variant více či méně dopadne na státní rozpočet.

Nemocenská se v současnosti rozhodně nevyplácí nikomu, zvláště pak v případě krátkodobé nemoci - nástup na neschopenku má tedy vždy určitý negativní dopad na finanční situaci nemocných a jejich rodin. V prvních třech dnech pracovní neschopnosti totiž lidé nedostávají nic, od 4. do 14. dne poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy a následně hradí stát 60 procent redukovaného vyměřovacího základu. Ministryně Michaela Marksová předložila na tripartitě dva návrhy navýšení nemocenské. První počítá s tím, že by stát platil už od 31. dne nemoci 66 procent základu a od 60. dne by došlo k navýšení na 72 procent. Podle druhé varianty by si oproti dnešku polepšili už jen lidé stonající déle než 60 dní - těm by se nemocenská zvýšila na 78 procent základu. Se třetí variantou přišel na tripartitu předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který navrhuje prudké navýšení nemocenských dávek na 78 procent základu už od 31. dne nemoci.

Současné nastavení nemocenské je podle šéfa odborů sociálně neúnosné pro drtivou většinu zaměstnanců, kteří skončí v dlouhodobé pracovní neschopnosti. "Sedmdesát procent ekonomicky aktivního obyvatelstva nedosahuje průměrného výdělku a pro ty je průměrná nemocenská za prvních 30 dnů přibližně 10 500 korun. A jestliže hranice chudoby pro jednotlivce činí 10 220 korun, tak to znamená, že pokud mají ještě nějakou rodinu, ocitnou se tito lidé pod touto hranicí a jsou ohroženi chudobou," upozornil šéf odborů v rozhovoru pro Českou televizi.

Ačkoliv premiér Bohuslav Sobotka neodmítá štědrý návrh předsedy ČMKOS Josefa Středuly, nemyslí si, že je právě tato varianta průchodná. Podle premiéra je třeba zvolit kompromisní řešení, které by v rámci projednávání novely zákona o zdravotní pojištění byli schopni podpořit všichni koaliční po -slanci. Za kompromisní řešení a výchozí návrh pro koaliční jednání proto premiér považuje první variantu z dílny ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové. "Základní návrh, se kterým půjdeme na koaliční jednání, je 66 procent, od jednatřicátého dne a 72 procent od jednašedesátého dne," potvrdil B. Sobotka před koaličním setkáním. Pokud bychom vypočítávali nemocenskou u osoby s průměrným platem 27 000 korun, pak taková osoba v současnosti pobírá přibližně 485 korun denně. Podle první a také nejpravděpodobnější varianty by si takový nemocný polepšil po 30 dnech nemoci o 49 korun a po 60 dnech o 97 korun denně. V případě, že by prošla druhá varianta, by nemocenská dávka vzrostla o 46 korun denně, ovšem až po 60 dnech nemoci. Dopad na státní rozpočet by byl podle návrhu vlády 2,3 až 2,8 miliardy korun.

Zdroj: Zdravotnické noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.11.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:30.