Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Ministerstvo chce zatnout tipec podvodným agenturám práce (Právo)

"Respektujeme, že pracovní agentury mají své místo na trhu, a návrh jsme připravili ve spolupráci s těmi největšími z nich. Jde nám jen o to, odstranit podvodníky. Děláme to pro maximální ochranu pracujících," řekla Právu ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Nově by měla každá zaměstnanecká agentura složit půlmiliónovou kauci jako podmínku, aby vůbec mohla začít fungovat. Ministerstvo také chce omezit tzv. řetězení smluv.

"Reagujeme na případy, kdy několik majetkově provázaných agentur točí zaměstnance mezi sebou. Zaměstnanec pracuje pro čtyři až pět agentur, ale pro každou jen za malý výdělek, ze kterého neplatí odvody. Vydělá si tak zajímavé peníze, ale nevznikne mu nárok na podporu v nezaměstnanosti či na důchod," řekl Právu Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti na MPSV.

"Dále chceme zamezit tomu, aby jeden člověk odváděl v jedné firmě určitou práci jako kmenový zaměstnanec a jinou práci jako agenturní zaměstnanec. Toto všechno jsou poznatky z kontrolní činnosti, jsou to určité nekalé jevy, na které chceme reagovat," dodal Vaňásek. Řetězení smluv zakazuje sice zákoník práce, ale pracovní agentury mají výjimku. Návrh také počítá s finanční spoluodpovědností firem, které agenturní pracovníky zaměstnávají. "Dohoda o provedení práce by měla specifikovat pracovní a mzdové podmínky. Pokud je firma porušuje, může dostat sankci až jeden milión korun," vysvětlil Vaňásek. Taková odpovědnost šla doposud pouze za agenturou.

"Obecně vzato vítám snahy MPSV o zpřesnění právní úpravy agenturního zaměstnávání. Navrhovaná spoluzodpovědnost uživatele, tedy firmy, do které je agenturní zaměstnanec přidělen, může významně přispět k narovnání podmínek mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci a tím i zvýšit zájem uchazečů o tento flexibilní způsob zaměstnání," řekl Právu Michal Kořínek, ředitel společnosti GIT, která se právě vyhledáváním zaměstnanců zabývá.

S půlmiliónovou kaucí však nesouhlasí. "Důvod k jejímu zavedení mi není jasný, a to především s ohledem na to, že již nyní mají agentury povinnost pojištění proti úpadku, které slouží pro narovnání jejich závazků vůči zaměstnancům v případě krachu," uvedl Kořínek.

"Neuvědomuji si, že by bylo potřeba skládat podobnou kauci u kterékoliv jiné formy podnikání. Půlmiliónová kauce nepředstavuje významnou finanční položku pro velké agentury práce, ale pro menší agentury se může jednat o vysokou částku a toto opatření bude spíše nahrávat velkým agenturám práce," poznamenal. S podvodníky podle Kořínka toto opatření neskoncuje, protože ti často o licenci vůbec nežádají a zaměstnance nabízejí načerno. "Všechny tyto nesmysly akorát postihnou legální pracovní agentury, a neudělají nic proti těm ilegálním," zkritizoval návrh MPSV prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.11.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:33.