Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Rovná odměna:

Další užitečné odkazy

Projekt Genderového informačního centra Nora k férové mzdě/platu:Fair Pay

Projekt Otevřené společnosti a Gender Studies:Férové platy, férové penze

Výroční zpráva veřejné ochránkyně práv o ochraně před diskriminací za rok 2015

Rozdíl v odměňování v zemích EU dle statistiky Eurostatu:Statistika Eurostatu
Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 3.11.2016

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.10. 2017 000 01:34.