Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Pakt nezaměstnanosti zrodil tisícovky pracovních míst (Ústecký deník)

"Z úřadu práce už není co brát. Lidé jsou zadlužení a nejsou schopni nastoupit do práce," uvedl radní ÚK Martin Klika. Podle ředitelky úřadu práce Kateřiny Sadílkové je důležitá příprava lidských zdrojů. "To začíná u regionálního školství.

Rámcové vzdělávací programy se musí zaměřit na potřeby trhu práce," řekla Sadílková. Přestože se nezaměstnanost v ÚK snižuje, je stále asi o dvě procenta vyšší než je průměr v ČR.

Ministryně Marksová: Obce mohou pomoci ještě více

- Jak vnímáte nezaměstnanost v Ústeckém kraji?

Ústecký kraj je nejhorším regionem v ČR, co se týká nezaměstnanosti, proto se ho snažíme podporovat přes úřad práce nejrůznějšími projekty mnohem více než v regionech ostatních. To platí i pro Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

- V Ústí je několik vyloučených lokalit, kde velká část lidí nepracuje. Jak chcete přimět tamní obyvatele, aby začali chodit do práce?

Úřady práce mají finanční prostředky na to, aby lidé pracovali na veřejně prospěšných pracích. Práce s těmi lidmi ovšem není jednoduchá, potřebujeme, aby si s nimi zejména obce daly tu práci a zaměstnaly je. Většina obcí to sice dělá, ale myslím si, že to může být ještě víc.

- Co ale s lidmi, kteří pracovat zkrátka nechtějí?

Tito lidé potřebují formu chráněného zaměstnávání, tak jako je tomu u zdravotně postižených. Pro ty existuje chráněná dílna, kde mají specifické pracovní podmínky. Někdo s nimi musí speciálně pracovat – chodit je ráno budit, osobně je aktivizovat a přesvědčovat, aby do té práce šli.

- Jakou úlohu má podle vás v celém procesu hrát škola?

Bavíme-li se o školách, kde je hodně dětí ze sociálně vyloučených lokalit, seznámila jsem se se vzorem anglické školy, kde škola pracuje s celými rodinami. Když se například zjistilo, že dítě nechodí do školy, tak si pro něj ráno učitel nebo ředitel osobně došel. Škola pořádala také snídaně a zvala rodiče na své akce. Podobně by tomu mělo být v českých školách.

Zdroj: Ústecký deník

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.10.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:43.