Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Plánované události » 2017:

40. týden.

Obsah položky 40. týden.:

Úterý, 3. října

09:30 – Akce: Edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb; (Michaela Marksová, Centru zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., Krejčího 1172/3, Liberec 6).

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace; (Zuzana Jentschke Stőcklová, NM pro řízení sekce sociální a rodinné politiky, Praha).

Středa, 4. října

09:30 - Konference Česko: Jak jsme na tom?; (Michaela Marksová, Nová budova Národního muzea, Praha).

15:00 – Rada seniorů-beseda;(Michaela Marksová, Liberec).

Čtvrtek, 5. října

10:00 - Konference „Děti a bydlení“; (Michaela Marksová, Jedličkův ústav, p.o., Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1).

Účast na semináři s Thorstenem Alslebenem; (Iva Merhautová, NM pro řízení sekce sociálně pojistných systémů, PS PČR, Praha).

Sobota, 7. října

20:00 – Sestra roku; (Michaela Marksová, Náchod).

Neděle, 8. října

16:00 - Forum 2000 „Jak posílit demokracii v nejisté době“; (Michaela Marksová, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Praha).

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:57.