Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Září:

Ministryně Marksová - Tominová navštívila Chrudim a jednala o nezaměstnanosti (chrudimskenoviny.cz)

Zaměstnavatele v regionu s nezaměstnaností 6,2 procenta trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly. Složitou situaci se snaží řešit například zaměstnáváním pracovníků z Ukrajiny. Z nedávného setkání v Hlinsku na téma zajištění pracovních sil v Zakarpatské oblasti – Ukrajina, kterého se zúčastnili zástupci čtyřiceti firem z regionu, vyplynul naléhavý požadavek odstranit zbytečné byrokratické překážky při získávání pracovních sil v zahraničí, konkrétně pak nefunkčnost našeho zastupitelského úřadu ve Lvově. Zazněla též naléhavá potřeba 466 nových pracovníků v různých technických profesích. Místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Pavel Adámek požádal ministryni práce a sociálních věcí o pomoc při zajištění zaměstnanců právě z Ukrajiny. "Domnívám se, že by pomohlo rozšíření konzulátu například o město Užhorod. Pokud bude i nadále nemožné získat tyto zaměstnance legální cestou, podpoří to pouze korupční jednání a odradí žadatele o pracovní povolení. Vzhledem k průtahům si kvalifikované pracovní síly rozdělí ostatní státy, jako jsou Slovensko, Polsko či Maďarsko," uvádí Pavel Adámek.

Diskuse se dotkla také problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zkrácených pracovních úvazků pro matky na rodičovské dovolené či firemních školek. Ludmila Navrátilová zdůraznila snahu krajské samosprávy pomáhat nezaměstnaným lidem na venkově sehnat novou práci, zmínila v této souvislosti spolupráci s místními akčními skupinami či se sbory dobrovolných hasičů v pomoci mladým řidičům nákladních aut při získávání profesních průkazů. Přiblížila rovněž činnost Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje i Energeticko-technického inovačního klastru. Na základě projednávaných témat ministryně Marksová přislíbila vyvinout maximální úsilí v jednání s kolegy v rezortu zahraničních věcí i zdravotnictví.

Zdroj: Chrudimské noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.9.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 05:48.