Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Září:

O příspěvek na dojíždění je stále větší zájem (novinky.cz)

"Počet téměř 300 podaných žádostí ukazuje, že lidé začínají mít o tento druh podpory státu při hledání zaměstnání zájem. Jedná se o nástroj, který zejména v regionech s vysokým podílem nezaměstnaných může pomoci najít práci lidem, kterým se to dlouhodobě nedařilo," řekla k tomu ministryně práce Michaela Marksová.

Hlavním cílem příspěvku na dojíždění je podpora zaměstnanosti uchazečů ze skupin ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce.

ÚP ČR ho poskytuje v pilotním provozu od dubna 2016 v pěti krajích – Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Od července pak ještě v Královehradeckém regionu. Právě omezená možnost dojíždění za prací patří kromě neodpovídající kvalifikace klientů mezi bariéry, které snižují šance k jejich uplatnění na trhu práce.

"Příspěvek na podporu regionální mobility je jednou z cest, jak tento handicap odstranit," shrnula generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Od dubna do konce srpna 2016 podalo žádost o příspěvek celkem 299 zájemců. Nejvíce, celkem 101, jich bylo v Moravskoslezském kraji. Mezi žadateli jsou lidé různých profesí, kupříkladu administrativní pracovníci, dělníci ve výrobě, pokojské, pokladní, učitelky, pracovníci ve strojírenství, v sociálních službách nebo třeba údržbář.

ÚP ČR uzavřel do konce předchozího měsíce 98 dohod. V jejich rámci přiznal příspěvek nejčastěji ve výši 1500 Kč měsíčně. Jeden z nejvyšších, 3500 Kč, poskytuje klientovi v Karlovarském kraji, který nastoupil jako vedoucí autobusové dopravy a do práce dojíždí 255 km. Stejnou částku přiznal učitelce z jižní Moravy, která to má do zaměstnání 211 km daleko.

O příspěvek mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci ÚP ČR déle než pět měsíců. Žádost může podat také klient, který je bez práce kratší dobu, ale není možné zprostředkovat mu zaměstnání v místě bydliště kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě. Výše příspěvku se pohybuje od jednoho tisíce do 3500 Kč měsíčně – podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů.

Zdroj: Novinky.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 11:42.