Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04 » Malé grantové schéma:

Dodatečné aktivity

Dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty, jsou realizované v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 – 2014. Projekty podpoří a rozšíří stávající projektové cíle, přínosy a dopad a přispějí k dosažení celkového cíle programu CZ 04 „Ohrožené děti a mládež“, kterými jsou: a) implementace efektivních a účinných opatření na podporu zranitelných skupin dětí a mládeže ohrožených různými rizikovými faktory, b) zlepšení kvality a deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež, c) snížení rozdílů mezi zeměmi EHP zejména zaměřením na upřednostnění vývoje dítěte v jeho přirozeném prostředí nebo náhradním rodinném prostředí, d) zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami, e) zvýšení účasti zainteresovaných subjektů v rozhodovacích procesů. Alokace na dodatečné aktivity činí 12 833 156,15. CZK,- tj 484 270 Eur. Celkově se navyšuje rozpočet MGS na 32 897 848,15 CZK, 1 241 428 Eur.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2019 000 14:30.