Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Živnostníkům se zpřehlední platby pojistného. Na větší zjednodušení si ale budou muset počkat (ihned.cz)

Změnu v platbách sociálního pojištění navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která novinku brzy ponese ke schválení vládě. Platit by mohla začít nejdéle v polovině roku 2018. "Pro osoby samostatně výdělečně činné se zjednoduší placení záloh a současně se zpřehlední orientace v jednotlivých úhradách, což je jejich nejčastější požadavek," uvedl mluvčí ministerstva práce Petr Habáň.

Zatímco dnes podnikatel platí sociální pojištění za předchozí měsíc – například říjnovou zálohu musí stihnout odeslat mezi prvním a dvacátým listopadovým dnem, nově by se splatnost posunula na aktuální měsíc, za říjen by tedy živnostník platil kdykoli od začátku do konce října.

Zdravotní pojistné se posílá za aktuální měsíc a lhůta je prodloužená ještě na osm dní následujícího měsíce. Ministerstvo práce také navrhuje mírnější trestání v případě, že živnostník nestihne zálohu poslat včas. V návrhu stojí, že "penále se nebude platit v případě, kdy záloha bude zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se platí".

"Osoba samostatně výdělečně činná bude moci platit zálohy do budoucna v kalendářním roce podle svých potřeb a finančních možností," doplňuje Habáň. Podle něj zlepšení přinese úprava také v případě nemocenského pojištění, které si na rozdíl od pojištění na důchod živnostníci platí dobrovolně. "V praxi se nyní často stává, že v případě dočasné pracovní neschopnosti osoba samostatně výdělečně činná zapomene zaplatit pojistné za předchozí měsíc, protože se domnívá, že v měsíci, kdy je nemocna, již nemusí platit. To mívá za následek zánik účasti na nemocenském pojištění a dotyčný ztrácí nárok na dávku," popisuje Habáň.

To potvrzuje i místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků Pavla Břečková. "V tomto směru je změna jednoznačně pozitivní, přestože dlouhotrvající nemoci jsou konkrétně u osob samostatně výdělečně činných spíše výjimkou," říká.

Drobní podnikatelé si dnes musí hlídat termíny jak plateb, které posílají České správě sociálního zabezpečení, tak těch určených pro zdravotní pojišťovny. K tomu finančnímu úřadu odesílají zálohy na daň z příjmů. Asociace malých a středních podniků dílčí změnu, se kterou teď přichází ministerstvo práce, vítá. Břečková ale vyjmenovává řadu dalších úprav, které by živnostníci uvítali: úplné sjednocení dat plateb, méně různých sazeb a výjimek a především jednotné inkasní místo, kde by všechny potřebné platby bylo možné vyřídit najednou, a to v případě zájmu i elektronicky.

"Zde by se ovšem musel zjednodušit a výrazně zpřehlednit web, kde najdete například veškeré formuláře pro komunikaci se státní správou v aktuální verzi a zejména verzi editovatelné. Dnes je situace velice chaotická, každý úřad to má různě ve svých webech "poschovávané" s velmi různou úrovní přehlednosti, přičemž se často stává, že je i dnes v 21.století formulář k dispozici jen pro tisk a nelze do něj elektronicky vpisovat," kritizuje Břečková.

Úplné sjednocení termínů pro platby sociálního a zdravotního pojištění zatím není na obzoru. "Ministerstvo zdravotnictví v současné době změnu tohoto charakteru nechystá," uvedl jeho mluvčí Ladislav Šticha. U ledu je zatím také plán na takzvané jednotné inkasní místo, které by podnikatelům umožnilo zaplatit všechny zálohy na pojištění i daně jednomu úřadu. Jednotné inkasní místo prosazoval někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Současná vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) ale projekt zrušila.

Ministerstvo financí přichází s vlastními plány, jak platbu daní a pojistného zjednodušit. "Před nedávnem jsme představili projekt MOJE daně, který směřuje k dalšímu zjednodušení a zkvalitnění v oblasti správy daní," uvedla mluvčí ministerstva financí Kateřina Vaidišová. "Kromě nového informačního systému daňové správy, projektu takzvaného samovyměření a daňového kiosku, počítá s vytvořením nového zákona o příjmových daních, který zjednoduší a zpřehlední tuto oblast zdanění a vytvoří podmínky pro integrovaný systém správy daní a pojistných. Tato opatření směřují ke sjednocení správy všech odvodů, včetně pojistných," řekla Vaidišová. Dodala, že nový zákon o příjmových daních chce úřad představit na konci roku 2017, navazující integrovaný systém by měl být dokončen v roce 2019. Konečný termín ale bude záležet až na příští vládě.

Zdroj: ihned.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:30.