Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Znojmo skončilo čtvrté v soutěži Obec přátelská rodině (Parlamentní listy)

Díky vzájemné spolupráci se všemi zainteresovanými se podařilo od počátku realizace rodinné politiky vymyslet řadu nových aktivit na podporu rodin, jako jsou např. akce v rámci Národního týdne manželství či Týdne pro rodinu. "Důležité je ale neopomenout, že mnohé dílčí aktivity a akce se realizovaly již dříve ze strany různých neziskových a jiných organizací. A za to patří všem velké poděkování. Našim společným cílem totiž je, abychom skrze rodinnou politiku podpořily rodiny tak, aby mohly naplňovat své poslání a aby se jim tady dobře žilo. Přestože jsme teprve na počátku rozvoje této oblasti, tak z dosavadního dění vyplynulo, že přihláška do soutěže Obec přátelská rodině za rok 2015 byla pro nás další výzvou. A čtvrté místo v naší kategorii považujeme za úspěch," říká Šárka Gambasová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Právě tento odbor má realizaci rodinné politiky na starost.

Podporovat rodinu a rodinný život se vedení města snaží i dalšími způsoby, a to podporou nových forem péče o děti (např. dětské skupiny, mikrojesle), podporou mezigeneračních vztahů (např. společné aktivity dětí a seniorů), rozvojem Family Pointu i Senior Pointu a mnohé další. Vše je detailně popsáno v Koncepci rodinné politiky města Znojma na období 2016 - 2019 a v Akčním plánu Rodinné politiky města Znojma na rok 2016. Oba dokumenty jsou k nalezení na www.znojmocity.cz pod odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Pro zajímavost - už nyní se připravuje v rámci rodinné politiky další velká akce plánovaná na pátek 30. září, a to Den seniorů. Program bude zajímavý a pestrý. Bližší informace na začátku září.

Soutěž Obec přátelská rodině vyhlásilo již poosmé Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Soutěž vznikla jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit. Cílem soutěže je ocenit ty obce, jejichž představitelé prokazatelně projeví snahu zlepšit stávající opatření na podporu rodiny, tedy zjišťují potřeby místních rodin a usilují o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na podporu rodiny.

Zdroj: Parlamentní listy

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:43.