Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Od srpna se zvyšuje příspěvek na péči o deset procent

„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden. Jsem proto velmi ráda, že návrh na zvýšení příspěvku byl nakonec podpořen a přijat. Deseti procentní navýšení považuji za naprosté minimum,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a s výjimkou žadatelů mladších 18 let pak i péče o domácnost. Schopnost zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk žadatele.

Je nutné žádat o zvýšení příspěvku na péči?
V případě, že příspěvek na péči již pobíráte, nemusíte žádat o jeho zvýšení. Úřad práce ČR, který v praxi vyplácí příspěvek na péči, výši příspěvku upraví automaticky.

Jak se o zvýšení příspěvku na péči dozvíte?
Na konci července a začátkem srpna rozešle ÚP ČR všem lidem, kteří pobírají příspěvek na péči, dopis s informací o změně výše příspěvku.

Co se stane, když informativní dopis nedostanete i přesto, že příspěvek na péči pobíráte?
Pokud by se stalo, že někomu dopis nepřijde poštou, není důvod k žádné panice, jelikož ÚP ČR všem příspěvek na péči zvýší automaticky.

Pokud probíhá správní řízení o žádosti o příspěvek na péči, jak máte postupovat?
Tuto situaci novela zákona o sociálních službách řeší ve prospěch klientů tak, že zahájená a k dnešnímu dni neskončená řízení o příspěvku na péči budou automaticky dokončena již podle nové právní úpravy. To znamená, že se bude rozhodovat o již zvýšených částkách příspěvku.

Jak se mění výše příspěvku na péči?

Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc
Stupeň závislostimladší 18 letstarší 18 let
I. lehká závislost3 300880
II. středně těžká závislost6 6004 400
III. těžká závislost9 9008 800
IV. úplná závislost13 20013 200

Bližší informace najdete také na webu MPSV - zde: nebo v TZ ÚP ČR - zde:

Tisková zpráva zde:

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:46.