Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Příspěvek na dojíždění za prací dostane více lidí. Úřad zmírnil podmínky čerpání (aktualne.cz)

Novinka funguje od dubna a zatím si o ni zažádalo 85 lidí, z toho 21 uspělo a čerpají nejčastěji 1500 korun měsíčně. "Dosavadní praxe ukázala, že zájem o příspěvek je ze strany uchazečů značný. Řada klientů ale nesplňovala podmínky pro jeho přiznání, proto dochází k jejich úpravě," vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Kritici projektu ale namítají, že v době rekordně nízké nezaměstnanosti není taková podpora třeba.

Příspěvek, který lze čerpat maximálně 12 měsíců, lze od začátku dubna žádat v pěti krajích, které mají v Česku nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Jde o Ústecký, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Teď k nim tedy přibyl ještě Královéhradecký kraj.

Nově na příspěvek dosáhnou ti lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce alespoň pět měsíců. Dosud byl třeba rok a stejná doba platila i pro délku smlouvy. Nyní bude uchazečům o příspěvek na dopravu stačit alespoň šestiměsíční pracovní smlouva.

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 1000 korun až 3500 korun, a to podle vzdálenosti dojezdu. Přitom minimální je vzdálenost dlouhá 10 kilometrů. Výjimkou je případ, kdy mezi bydlištěm a prací prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou.

Dále o příspěvek může požádat člověk, který je bez práce i kratší dobu, ale kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě mu nelze najít práci v místě bydliště. Platí také výjimka pro pracovníky, kteří byli nebo budou propuštěni v rámci hromadného propouštění. Žadatel navíc musí ve všech případech potvrdit, že je bez dluhů.

Naopak příspěvek nedostane ten, kdo u nového zaměstnavatele už v předchozích 24 měsících pracoval nebo pracuje v místě svého bydliště. A nedostanou ho ani ti, jejichž hrubá mzda přesáhne v daném měsíci 1,5násobek průměrné mzdy. Kromě Moravskoslezského kraje Úřad práce neposkytuje příspěvek na dojíždění ani do zahraničí.

Žádost musí být podána ještě v době, kdy je nezaměstnaný zaevidován na Úřadu práce. Částku dostane až po předložení výplatního listu od zaměstnavatele. Právě na jeho základě se rozhodne, zda příspěvek úřad vyplatí. Například za dobu absence totiž žadatel finance neobdrží.

Zdroj: aktualne.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.7.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:35.