Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly:

Obsah položky Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí:

Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zvláštní dotační program, jehož účelem je podpora samosprávy v oblasti stárnutí. Podmínky a způsob poskytování dotací z tohoto programu jsou stanoveny Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016“ (dle Příkazu ministryně č. 23/2016).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.9.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.2. 2019 000 07:13.