Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

MPSV podpoří mikrojesle, zájem je obrovský

„Mikrojesle nahrazují už dnes téměř neexistující jesle. Tato služba rozšiřuje škálu služeb péče o děti a jejich variabilitu. Z obrovského zájmu je zřejmé, že tato služba zde velmi chybí,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

denik.obce.cz, 13. 6. 2016

Vznik nové služby je podpořen v rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Obce, organizace zřízené obcemi či neziskové organizace tak mohou získat finanční podporu na vybudování a provoz mikrojeslí. Z celkové částky 140 milionů korun je sto milionů určeno pro žadatele z regionů, zbylých 40 milionů získá v rámci zvláštní výzvy hlavní město Praha.

Podpora předškolních zařízení ze strany MPSV je zásadní především pro ty rodiče, kteří se musí nebo chtějí vrátit do práce, třeba jen na částečný úvazek. Mikrojesle poskytnou individuální výchovnou péči o svěřené děti, přičemž se zaměří na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte.

Na rozdíl od velkých zařízení pro předškolní děti jsou mikrojesle dostupné finančně i místně. Nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Rozsah péče o děti je na domluvě rodičů se zřizovatelem.

Rodinám se díky mikrojeslím nabízí možnost rozvoje dítěte i v jiném než rodinném prostředí, a to již od nižšího věku. Mikrojesle garantují profesionální přístup ze strany kvalifikovaných chův. Zřízení mikrojeslí je jednoduché, může je zřídit i zaměstnavatel nebo ten, kdo v nich bude pečovat o vlastní děti.

Umístění dětí do mikrojeslí

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 14.6.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:54.