Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Květen:

Rozhovor s ministryní práce Michaelou Marksovou o situaci v OKD (Radiožurnál)

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Najdou horníci z OKD práci? Pomůže jim v tom stát, anebo Evropský globalizační fond? Jak chce česká vláda přispět ke stabilizaci situace černouhelné firmy? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Dobrý den, zdravím do sněmovního studia.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Vy se, paní ministryně, chystáte na návštěvu Moravskoslezského kraje v pátek, dnes tam byl váš náměstek. S čím tedy přijel, jaké jsou ty aktuální informace?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak co se týče těch nejaktuálnějších informací, tak ty my jsme si ještě ani nestihli vyměnit, nicméně tam kolegové vlastně jednali jak s personálním oddělením OKD, tak s úřadem práce a také se zaměstnavateli, zejména z autoprůmyslu a jak říkám, my si ty detailní informace teprve musíme vyměnit, ale vlastně pořád nám jde o to samé zajistit, aby jestliže se bude propouštět, aby ti propuštění lidé, co nejdříve našli práci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Právě říkáte, jestliže se bude propouštět, tak jaká je ta situace v tuto chvíli, kdy budete vědět kdy a kolik lidí bude vlastně propuštěno?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

No, to se vlastně neptejte mě, to byste se musela zeptat vedení OKD. My v tuto chvíli máme pořád ještě k dispozici tu jedinou oficiální a písemnou informaci, kterou jsme obdrželi již před nějakou dobou, a to je, že se od 1. července postupně do konce roku propustí 345 zaměstnanců a zároveň s tím, že zanikne případně okolo 400 asi těch návazných míst.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Ano, ale také v tom návrhu, kdy tedy firma sama podala návrh na insolvenci s tím, že žádá, aby jí byla umožněna reorganizace, tak v tom reorganizačním návrhu se počítá s uzavřením Dolu Paskov, takže tam je asi zhruba 1500 míst. Tuto variantu nějak zohledňujete, vnímáte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Samozřejmě ji vnímáme, ale to ještě neznamená, že hned okamžitě bude propuštěno všech 1500 lidí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Jak to tedy bude fungovat podle těch vašich scénářů, se kterými musíte pracovat, když zjišťujete, jaká místa, jaké profese jsou možné nabídnout lidem, kteří budou postupně propouštěni z OKD?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak to funguje tak, že my vlastně jednáme se zaměstnavateli, protože i když samozřejmě Moravskoslezský kraj je i bez ohledu na situaci v OKD krajem, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností, tak pořád je tam ještě přes 10 tisíc volných pracovních míst. To znamená, že my máme, my vlastně víme už opravdu detailně u těch jednotlivých důlních závodů, kolik je tam lidí, v jakých věkových kategoriích a vlastně, v jakých těch oborech a návazně právě jednáme s těmi dalšími zaměstnavateli vlastně, koho oni si mohou vzít a nejednáme samozřejmě jenom na, v rámci Moravskoslezského kraje, snažíme se jednat i v regionech jiných a tady právě přichází na řadu například to, co teď vlastně v pátek vyhlásily firmy v rámci autoprůmyslu, že by zaměstnaly, že by vlastně nabídly až tisíc volných pracovních míst, ale zase o detailech teď budeme jednat zítra a pozítří.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Pro kolik lidí tedy vlastně teď sháníte práci? Říkáte tedy automobilky budou moci nabídnout až tisíc míst, nějaké rekvalifikace. Jaká to jsou vlastně čísla, kolik míst?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak znova, my si právě chceme i na těch jednáních zase s vedením OKD ta čísla upřesnit, protože my jsme závislí na těch informacích o nich. A zároveň také musím říci, že v tuto chvíli potom vyhlášení insolvence čekáme vlastně na to, co zjistí detailně ten insolvenční správce, takže čekáme na to, jak rozhodne soud, kdo bude určen jako ten předběžný insolvenční správce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Mluvila jste o zaměstnavatelích také v rámci Moravskoslezského kraje, to jsou třeba kteří?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tam se určitě jedná s hutním průmyslem a s řadou těch firem, ale teď úplně, abych vám vyjmenovala přímo ty konkrétní firmy, tak to tady já nemám k dispozici. Ale samozřejmě, že my ty seznamy k dispozici máme, protože už se takto jedná někdy od prosince.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Také počítáte s okamžitým zahájením rekvalifikací. Tak od kdy by se mohlo spustit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak na ty rekvalifikace, to je vlastně v rámci klasické naší aktivní politiky zaměstnanosti, ale to už jsou věci, které my jsme schopni spustit okamžitě z národních zdrojů, případně v rámci nejrůznějších už existujících projektů, v rámci finančních prostředků z evropského sociálního fondu. Ty projekty, to se třeba jmenuje Outplacement v Moravskoslezském kraji, to je projekt skutečně na podporu zaměstnanců ohrožených propuštěním. Další ty projekty jeden se jmenuje třeba Podpora vzdělávání zaměstnanců, nebo Vzdělávání a dovednosti pro trh práce. V rámci těchto projektů lze vlastně hradit rekvalifikace přímo v rámci těch konkrétních firem, což normálně, běžně je problém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Na jaké profese tedy se mohou třeba horníci z těch dolů OKD rekvalifikovat, co vůbec za profese připadá v úvahu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak oni ty, ty profese, kde se hledají místa, jsou nejrůznější technické... Teda takhle, kde se hledají, pardon, pracovní síly, jsou především nejrůznější technické profese a právě řada těchto, těchto profesí i v těch dolech je, takže ty rekvalifikace by často podle mého názoru nemusely být ani příliš složité. Jedná se třeba o zámečníky, o elektromontéry, obecně o dělníky, ale i o taková třeba o svářeče, o elektrikáře.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Máte přehled o těch lidech, kteří jsou zkrátka nerekvalifikovatelní?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Ano, jak jsem řekla, tak my máme přesné tabulky, kolik lidí na které šachtě je v kterých věkových kategoriích a já musím dnes říci opravdu s velkou radostí, že Poslanecká sněmovna schválila zákon, respektive novelu zákona o důchodovém pojištění, která umožní hlubinným horníkům a horníkům z uranových dolů odejít do důchodu o 7 let dříve než je tomu tedy u ostatních profesí, to znamená, že vlastně ta nejvíc ohrožená kategorie toho věku těsně předdůchodového, kde opravdu to spadá do té kategorie, na kterou jste se ptala, vlastně, to jsou ti lidé, kteří už stěží budou rekvalifikovatelní, tak by takhle důstojně vlastně mohli odejít do důchodu a nemuseli bychom je někde honit po úřadech práce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Když tedy říkáte, že máte ta přesná čísla, tak víte tedy přesně třeba, kolika horníkům z OKD tato novela schválená pomůže?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Ano, to my máme také přesně vyčísleno. Abych tady nečetla asi úplně tu celou tabulku, tak třeba to, že se teď prodloužilo to na ty další dva roky, to znamená mohou odcházet o 7 let dříve, tak v roce 2017 to bude celkem 503 lidí, v roce 2018 třeba 639 lidí a tak dále. Oni jsou v tom, oni do toho vlastně padnou i ti lidé, kteří už jsou zaměstnanci bývalými, nejen ti současní, ale tohleto jsou celkové počty.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Čili to by opravdu mělo zaručit takzvaně jakési měkké přistání těch, kterých se třeba bude týkat uzavření Dolu Paskov? A spadají do té skupiny?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Ano, určitě. Právě těch, těch, říkám, to je kategorie, která by už skutečně tu novou práci hledala nesmírně obtížně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Dnes ráno jednalo rozšířené předsednictvo vlády, následně premiér tedy řekl, že cílem vlády je pochopitelně přispět ke stabilizaci situace v OKD. Příští jednání vlády je za týden, do té doby se bude dít co, co konkrétně vy budete mít připraveno na jednání vlády?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak já tam vlastně ponesu už podrobnější plán toho, co dělat a zase, to znamená, já chci, aby v tom co, v tom materiálu, co půjde na vládu, tak tam budou všechny ty naše tabulky, o kterých jsem teď mluvila, které ukazují, které profese vlastně přijdou o zaměstnání potenciálně, jaké to jsou věkové kategorie, jak je to na těch jednotlivých šachtách a zároveň tam bude informace, jak využít ten takzvaný Evropský globalizační fond, což je tedy fond, který byl vytvořen speciálně pro situace, kdy dochází k hromadnému propouštění právě v důsledku nějakých globalizačních tlaků, což tady v případě OKD tím je vlastně klesající cena černého uhlí. Ty podmínky jsou takové, že se musí propustit nejméně 500 lidí za 4 měsíce a těch 500 lidí to nemusí být jenom ti přímo zaměstnanci nebo zaměstnankyně té firmy, ale počítají se do toho vlastně i ta takzvaně návazná pracovní místa.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Čili ta situace v OKD to bezesporu splňuje tuto podmínku?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

No takhle, v tuto chvíli ještě ne, protože zatím se nepropouští, ale my, třeba co se týče konkrétně žádosti do toho Evropského globalizačního fondu, tak ten proces potom toho, aby se ta žádost vyřídila, je poměrně dlouhý a my prostě na to musíme být připraveni. Ale já bych chtěla...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

To jsem se právě chtěla, promiňte, paní ministryně, zeptat. Když budete žádat o ty finance z Evropského globalizačního fondu, jaké jsou jednotlivé kroky a tak, abyste vlastně ty prostředky dostali včas?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Takhle. Za prvé bych chtěla říci, že ten první náraz těch případně propouštěných, my ještě pořád vlastně nemůžeme úplně říci konkrétně, kdy kromě té informace teda o těch 345 v tuhle chvíle, tak ten první náraz my zafinancujeme opravdu z klasické aktivní politiky zaměstnanosti, kde se vlastně sdružují jak národní fondy z českého státního rozpočtu, tak stávají evropský sociální fond, to platí o těch některých projektech, na to různé školení a rekvalifikace, které jsem dnes zmiňovala.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Tam máte kolik peněz na ten první náraz, jak říkáte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tam je k dispozici v tuto chvíli asi 1,5 miliardy na období něco přes rok. Což je určitě, což je určitě dostatečné pro tuto chvíli. Tak a zároveň budeme tedy, až budeme žádat o ten evropský globalizační fond, ale tady my potřebujeme vlastně přesně tedy vědět, o jakých číslech mluvíme, takže potom to úplně finále, ta finalizace té žádosti, ta závisí také na informacích z OKD, musí se to dělat vlastně ve spolupráci s tím zaměstnavatelem, nicméně mohu říci, že my počítáme předběžně s tím, že by se to týkalo asi 1800 lidí a ta částka by byla 178 milionů. Z této částky Česká republika musí spolufinancovat 40 %.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

A ty peníze by bylo možné čerpat přímo a jedině na rekvalifikace?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Ty peníze jsou určeny na přímou pomoc těm propuštěným lidem, není to vůbec určeno na nic jiného, a tak kromě rekvalifikací a různých školení a vzdělávání třeba doplňkového je zde také možnost to čerpat na třeba založení vlastně malé firmy, nebo na školení na to, že ten člověk se ze zaměstnance nebo z propuštěného zaměstnance stane osobou samostatně výdělečně činnou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Michaela Marksová. Jak jsem říkala vy, paní ministryně, jedete do Moravskoslezského kraje v pátek s ministrem průmyslu a obchodu panem Mládkem. S čím tam jedete, co konkrétně tam budete řešit, co konkrétně třeba horníkům řeknete?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak my tam, jak asi víte, nejedeme poprvé a jedním z účelem, jedním z účelů těchto cest je vlastně si prostě popovídat s těmi lidmi, zejména s těmi zaměstnanci, respektive se zástupci jejich odborů, abychom třeba i věděli, jaká je tam nálada, co si ti lidé myslí. Pak samozřejmě...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

To nevíte, paní ministryně, to do Prahy nedošlo?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Víme, víme, ale nevíme třeba detaily a opravdu jako bez toho, aniž bychom tam zajeli, to máme jenom zprostředkovaně, takže to považuji za velice důležité, to není jen tak, jakože bychom, že bychom si tam jeli samozřejmě pokecat, protože my jsme tam nebyli vlastně od té doby, co se tedy vyhlásila ta insolvence.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Právě, ta situace se mění opravdu poměrně rychle a každým dnem. Teď je tedy návrh na insolvenci podán k soudu. Tak co vlastně můžete lidem přímo na místě říci, když samozřejmě je důležité, kdy padne rozhodnutí o insolvenci, v jaké podobě, jestli bude umožněna reorganizace?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

No, my je znova tam přijíždíme ujistit, že se maximálně postaráme o ty propuštěné lidi a zase jim tam vlastně budeme už zpřesňovat nebo více konkretizovat ty programy, včetně třeba toho, že pan ministr Mládek na tu středeční vládu dává materiál s návrhem toho takzvaného sociálního programu, což znamená, že ti propuštění horníci by po určitou dobu, i když si najdou práci, nebo když si nenajdou, tak budou dostávat 8 tisíc korun v případě horníků a 7 tisíc korun v případě těch ostatních profesí jako jakousi kompenzaci buď té ušlé mzdy nebo třeba toho rozdílu, když si najdou práci novou, ale nebude za tolik peněz.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

To je ten vyrovnávací příspěvek. Kdybyste mohla podrobněji říci tedy, jak dlouho ho budou moci pobírat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

My v tuto chvíli počítáme s tím, že by ho mohli lidé pobírat až 3 roky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Pak právě, když jsme u toho souboru opatření pro horníky, kterým hrozí ztráta zaměstnání, je tu i tedy možnost, že budou mít různé příspěvky od státu na dojíždění nebo na ubytování, je to tak?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Ano, to je další, to je zase, to je také součást toho balíčku. Tentokrát je to na našem ministerstvu. My jsme vlastně zavedli pilotně v těch ve třech krajích, ne v pěti krajích, pardon, od dubna ten příspěvek na mobilitu, ze které se může případně financovat buď tedy ta doprava, nebo třeba hlídání dětí nebo náklady na ubytování. Tam počítáme s tím, že to těm lidem bude vypláceno v těch ohrožených regionech třeba až 2 roky. A ta částka je vlastně paušální. Samozřejmě musíme mít doklad o tom, že ten člověk má tedy tu smlouvu u příslušného zaměstnavatele a my tedy vidíme, kolik musí, kolik musí dojíždět, podle toho se to odvíjí. A domníváme se, že to je také docela zásadní opatření, protože jak, jak už jsem vlastně řekla, tam se počítá s tím, že některá ta volná pracovní místa budou i mimo ten Moravskoslezský kraj, anebo i, pardon, nebo i do dojíždění z okresu do okresu v rámci Moravskoslezského kraje také nemusí být úplně jednoduché.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

A levné. Tak ale zítra se ve sněmovně schází vláda s odboráři také právě kvůli situaci v OKD a podle nich, nebo respektive podle odborového předáka Josefa Středuly je tady také varianta v případě insolvence firmy, a převzetí insolvenčním správcem jakýsi pacht, a to třeba státnímu podniku Diamo. Umíte si to představit, je to podle vás dobrý nápad takovýto pacht?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak určitě si dovedu představit a je to také jeden z těch návrhů, ano, aby Diamo vlastně zaměstnalo část těch horníků a ujalo se některých těch prací. Ale zase, tam si myslím, že je předběžné říkat nějaké detaily, nicméně se zapojením toho státního podniku Diamo určitě počítáme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Čili ten pacht by spočíval pouze v tom, že by Diamo převzalo nějaká místa, anebo by to šlo ještě dál?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tam opravdu, jak říkám, to jsou poměrně možná předběžné, předběžné věci. My bychom chtěli, abychom si ještě tam některé informace ujasnili, do jaké míry vlastně to Diamo se může zapojit a do jaké ne, tam jsou ještě nějaké diskuse i uvnitř vlády.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

To je tedy jeden z možných scénářů, ale ten nejpravděpodobnější teď tedy předpokládáte jaký?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tohleto je samozřejmě velice těžká otázka, nicméně my se domníváme, že ta, to vyhlášení insolvence je vlastně pozitivním krokem a vlastně to vůbec neznamená, že by nějak ta firma měla dále krachovat. Naopak, ona může teď úplně v pohodě fungovat, ale...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Promiňte, jenom ale, podle vás lepší insolvence bez reorganizace, nebo insolvence a reorganizace s tím stávajícím managementem?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak já bych asi řekla, že ideální je insolvence a zahájení nějaké reorganizace. Já bych také ráda podotkla, že bysme vlastně, když jsme se koukali na to, jak řešit situaci v rámci OKD, tak jsme se koukali do Evropy, jak vlastně řešili útlum toho hornictví v jiných zemích, protože to samozřejmě nepostihuje jen Českou republiku, to byl skutečně celoevropský problém. A když se koukneme třeba na Německo, tak oni v podstatě ta opatření měli stejná jako máme my, taková ta opatření v rámci té aktivní politiky zaměstnanosti, nicméně to, co tam bylo lepší bylo, že právě jim se podařilo o tom útlumu skutečně vědět hodně dopředu a dělat to velice pozvolna, a to si myslím, že...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Čili na tom byli lépe?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Z tohoto pohledu na tom byli lépe, ale právě to chci říci, že možná se právě podaří, že my na tom budeme také tak, že se podaří, že by tam nebylo najednou propuštěno velké množství lidí, ale ten útlum že by byl dělán nějak postupně, to je asi naším velkým cílem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Na závěr vás, paní ministryně, poprosím ještě o komentář k jinému tématu než je OKD. Včera se setkal jihomoravský hejtman, vás stranický kolega Michal Hašek, s ruskou motorkářskou skupinou Noční vlci známou svými kontakty s Kremlem. Vy jste řekla, že byste se s nimi nesetkala. Udělal podle vás pan hejtman chybu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tohleto já opravdu nebudu soudit, protože to je jeho věc, jeho rozhodnutí a možná nějaká jeho srdeční záležitost případná. Jak já říkám, má srdeční záležitost by to rozhodně nebyla a já bych se s tou skupinou určitě setkat nechtěla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Srdeční záležitost, když říkáte, tak přece jen v rovině jaksi demokratického politika, jaké toto gesto má třeba symbolickou rovinu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Tak asi to ukazuje jakýsi příklon pana kolegy Haška k takové proruské skupině, ale já se domnívám, že to je opravdu celkem jeho věc, ale opakuji, já bych takový postup nevolila, protože ho pokládám přece jenom za poněkud kontroverzní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:

Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu s ministryní

práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Děkuji vám. Na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:

Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.5.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:08.