Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Lidé z MPSV pomáhají s rozvojem sociální oblasti v Moldavsku

Slavnostního zahájení se zúčastnil velvyslanec České Republiky v Moldavsku Zdeněk Krejčí a náměstkyně minstra práce, rodiny a sociální ochrany Viorika Dumbraveanu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zastupoval ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení David Pospíšil. Součástí zahájení projektu byl třídenní seminář za účasti zástupců MPSV, partnerského moldavského ministerstva, neziskových organizací a vysokých škol.

V rámci projektu bylo vytvořeno šest pracovních skupin a ve dnech 25. – 27. 4. 2016 proběhlo jejich ustavující zasedání. Výstupem činnosti pracovních skupin bude sestavení metodiky a modulů vzdělávání, nastavení systému školení lektorů pro příslušné vzdělávací kurzy, podpora legislativního ukotvení vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, včetně financování systému vzdělávání a zavedení procesu monitoringu a evaluací vzdělávání v sociální oblasti.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.5.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 26.6. 2019 000 15:45.