Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Kraj Vysočina podporuje zájem o pěstounskou péči (novinkyvysocina.cz)

V podstatě ale ne tak výrazně, jak by bylo v ideálním případě potřeba. "Stále chybí pěstouni pro děti se zdravotním handicapem, pro děti menšinového etnika, početnější sourozenecké skupiny a děti staršího věku," uvedl pro Novinkyvysocina.cz Petr Krčál, radní pro sociální oblast. Avšak s tím, že kvalitních pěstounů je stále méně než dětí, kteří by jejich pomoc potřebovaly.

V Kraji Vysočina funguje aktuálně devět rodin, které poskytují pěstounskou péči na přechodnou dobu. V jejich péči může být dítě nejvýše rok, po vyřešení jeho sociálně – právní situace se buď vrací do biologické rodiny, nebo přechází do jiné formy náhradní rodinné péče. „Do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo od zařazení první rodiny do evidence umístěno v Kraji Vysočina celkem 31 dětí, včetně těch, které péči využívají aktuálně," přibližuje Kateřina Kosmáková z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Krajský úřad přijal za poslední čtyři roky 80 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. Zhruba 60 % žadatelů z těch, v jejichž žádosti bylo dosud rozhodnuto, nakonec v evidenci nefiguruje. V průběhu posuzování se totiž zjistí, že například zájemci být zařazeni nechtějí, nebo nemají dostatečné předpoklady, a proto je krajský úřad svým rozhodnutím zamítl.

O poznání více - 552 osob, které tvoří 386 rodin, poskytovalo na Vysočině v roce 2015 dlouhodobou pěstounskou péči. Přitom jednou ze zásadních rolí pěstounů je pomoci zachovat kontakt dítěte s jeho rodinou. Navíc, aby se mohli stát pěstouny, musí prokázat odhodlání, toleranci, trpělivost, schopnost spolupráce i ochotu pracovat na sobě samém. V procesu odborného posuzování, které trvá asi jeden rok a zahrnuje mj. úvodní pohovor, psychologické vyšetření a následnou přípravu k přijetí dítěte do rodiny, uspěje zhruba 60 % žadatelů.

Vzhledem k tomu, že je nutné všem dětem, které nevyrůstají v rodině hledat náhradní rodinné prostředí, je stále potřeba podporovat nové žadatele o pěstounskou péči. "Kraj Vysočina proto propaguje náhradní rodinnou péči na akcích pořádaných krajem a také informuje veřejnost prostřednictvím letáků, článků v tisku apod.," uzavřel radní Petr Krčál.

Zdroj: novinkyvysocina.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.4.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:12.