Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

V pěti krajích je možné požádat o tzv. příspěvek na dojíždění

Úřad práce ČR začal tento „příspěvek na dojíždění“ standardně poskytovat v rámci pilotního provozu v pěti regionech – v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Příspěvek na podporu regionální mobility rozšiřuje řadu nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které Úřad práce ČR využívá v praxi ke zvýšení šancí na získání práce především dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Kdo může o příspěvek požádat?

O příspěvek na podporu regionální mobility mohou požádat klienti, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 12 měsíců. Žádost může podat také uchazeč či zájemce o zaměstnání, jenž je bez práce i kratší dobu, pokud o ni přišel či přijde v důsledku hromadného propouštění. Zároveň musí být splněna podmínka, že nový zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 12 měsíců. V pracovní smlouvě musí být také uvedeno konkrétní místo výkonu práce, tedy adresa. Příspěvek nemůže Úřad práce ČR poskytnout žadateli, který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících už pracoval nebo bydlí ve stejné obci, jako je místo výkonu práce. V rámci žádosti je třeba uvést datum nástupu do nového zaměstnání a místo výkonu práce a následně také předložit pracovní smlouvu.

Nárok na základě výplatního listu

Pokud Úřad práce ČR žadateli žádost schválí, uzavře s ním písemnou dohodu. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Právě na jeho základě Úřad práce ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti Úřad práce ČR příspěvek nevyplatí. Doba poskytování příspěvku činí maximálně 12 měsíců.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.4.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 08:24.