Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v březnu

                                Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 3. 20166,1 %                                
                                Počet uchazečů o zaměstnání443 109                                
                                Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání424 682                                
                                Míra nezam. podle EUROSTAT (únor 2016)4,7 %                                
                                Počet volných pracovních míst117 335                                

Situace na pracovním trhu se v uplynulém měsíci vyvíjela obdobně jako v předchozích letech. Letošní čísla jsou ale v řadě krajů rekordní.

„Počet uchazečů v evidenci ÚP ČR byl v meziročním porovnání nejnižší od roku 2008. Tehdy v březnu jich bylo bez práce 336 297. Navíc neustále roste počet volných pracovních míst. Zaznamenáváme ochotu zaměstnavatelů investovat do rozvoje. Firmy rozšiřují své stávající provozy nebo budují nové. Česká ekonomika je stále v dobré kondici a rozjíždějí se sezónní práce. V následujících měsících tak nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě klesne,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Řada regionů hlásí nárůst poptávky po sezónních pracovnících ve stavebnictví, v zemědělství (např. sklizeň ovoce a zeleniny), pohostinství, turistickém ruchu, ve službách či v lázeňství. Březen je také typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce. ÚP ČR s nimi po splnění zákonných podmínek uzavírá dohody a hlavní nástup těchto činností očekává v dubnu.

Už nyní evidují některé kraje vyšší zájem zaměstnavatelů o zaměstnance na krátkodobé pracovní poměry. Tedy letní brigády. Hledají například kuchaře, číšníky, servírky, uklízeče, pomocníky v zahradnictví a ve stavebnictví. Poptávka je i po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny. Objevují se též nabídky pro plavčíky nebo dozor na dětských letních táborech.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v březnu všech 77 regionů. Nejvyšší byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 10 %), Chrudim (o 9,9 %), Prachatice (o 9,7 %), Klatovy (o 9,5 %), Jindřichův Hradec (o 9,2 %), Benešov (o 7,6 %), Břeclav, Písek a Tachov (shodně o 7,5 %) a Pelhřimov (o 7,3 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ (shodně 2,5 %), Mladá Boleslav (3,2 %), Rokycany (3,4 %), Benešov (3,5 %), Praha-západ (3,7 %), Jičín (3,8 %), Pelhřimov a Plzeň-jih (shodně 4 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 35 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,4 %), Bruntál (10,9 %), Karviná (10,8 %), Ústí nad Labem (10,1 %), Ostrava - město (9,9 %), Chomutov (9,5 %), Znojmo (9,4 %) a Jeseník (9,3 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci firmy v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), které slouží zejména k eliminaci dlouhodobého setrvání uchazečů v evidenci.

Výsledkem spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 117 335, což je o 2 509 více než v únoru a o 41 285 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze – 17 077 a ve Středočeském kraji. Tam jich nabízejí 15 321.

I přes tak vysoký počet míst se ne vždy daří je obsadit. Důvodů je hned několik. „Kromě nedostatku praxe, kvalifikace, dovedností a znalostí ze strany uchazečů o zaměstnání, to může být úroveň nabízené mzdy, práce na směny, např. v případě rodičů malých dětí či osob se zdravotním postižením, fyzicky náročná práce, vysoké nároky ze strany zaměstnavatele či nejistota v podobě termínovaných smluv. Problémem může být i omezená mobilita. Právě v tomto ohledu by měl pomoci situaci zlepšit příspěvek na podporu regionální mobility, který od dubna ÚP ČR standardně poskytuje v rámci pilotního projektu v pěti krajích,“ vysvětluje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

ÚP ČR vždy bere v případě práce s uchazečem a zprostředkování v potaz, zdali se jedná o vhodné zaměstnání a zdali je klient schopen plnit požadavky na jeho výkon. Zároveň je potřeba, aby zaměstnanci i uchazeči byli připraveni na flexibilní trh práce a celoživotně se vzdělávali.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 3,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (18,6), Ústí nad Labem (14,8), Bruntál (13), Chomutov (11), Jeseník (9,9), Sokolov (9,8), Most (9,3) a Znojmo (9,2). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci března 34 297 absolventům a mladistvým. Celkem 11 207 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v březnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, slévače, svářeče či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali kuchaře (kromě šéfkuchařů), pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, prodavače, uklízeče, číšníky a servírky, pekaře, šičky, učitele, prodavače vstupenek, obchodní zástupce, skladníky, elektromontéry, lékaře a zdravotnický personál, pracovníky v administrativě, realitách, finančnictví a informačních službách, operátory call center nebo vychovatele ve školách v přírodě a pomocné pracovníky v rostlinné výrobě. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, obráběč kovů, zámečník, elektrikář, seřizovač, kovodělník, nástrojář, soustružník, elektromechanik, potrubář, opravář, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance. V tomto ohledu se Úřad práce ČR snaží prostřednictvím nástrojů a opatření APZ podpořit růst zaměstnanosti. Velký důraz klade na prohloubení poradenství a individuálního přístupu jak ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, tak i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí důraz na organizaci výběrových řízení či předvýběrů vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků.

Během března se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 360 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 1 731 osob, meziročně pak nižší o 4 474 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 59 505 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 10 265 více než v únoru a o 9 131 méně než v březnu 2015. Novou práci získalo 42 266 lidí - o 9 145 více než v předchozím měsíci a o 7 008 méně než před rokem. Celkem 9 061 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v březnu 41,7 roku. Mezi evidovanými převažovali lidé nad 50 let - 141 815 osob - a tvořili 32 % z celkového počtu uchazečů.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, uklízečů a pomocníků v domácnostech, dále pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy nebo řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), číšníků, servírek, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a skladování. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 40,8 % - celkem 181 002 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 691 dní.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci března podpořil v rámci nástrojů APZ celkem 48 382 uchazečů a zájemců o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují také projekty financované z národních i evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 14 923 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách. Cílem tohoto nástroje APZ je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce. Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opakovaně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo v březnu šanci získat zaměstnání 25 525 uchazečů. Celkem 76 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, čerpadláře, kosmetičky, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 3 073 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě či administrativě, dále se jednalo např. o projektanty, fotografy, truhláře, pokrývače, čalouníky nebo automechaniky.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 3. 2016 se jich účastnilo celkem 2 778 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

Na konci března evidoval ÚP ČR 20 121 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 587 a meziročně pak o 5 056 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (únor 2016 – 4,5 %, březen 2015 – 4,8 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 15 896 bývalých studentů, tj. o 652 méně než v předchozím měsíci (březen 2013 – 30 819, březen 2014 – 26 918, březen 2015 – 20 983). I této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 219 503 žen (49,5 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 58 769 OZP (13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci března 1 769 OZP (z toho jich 43 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, skladníkům, operátorům call center apod. Celkem 155 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 109 471 lidí, tj. 24,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (únor 2016 – 26,1 %, březen 2015 – 22,1 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 116 298 klientům. Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 143 Kč.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za únor 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 4,7 %, EU28 9,2 %. Sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti tak byla v ČR po Německu (4,6 %) druhá nejnižší v Evropě. Stejně jako nezaměstnanost v rámci sezónně očištěných dat – ČR 4,5%, SRN 4,3 %, EU28 8,9 %).

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 8.4.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:50.