Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

ČSSZ publikovala dalších 20 nových datových sad na svém portálu otevřených dat

Portál funguje od listopadu 2015 na adrese https://data.cssz.cz. Jestliže v listopadu bylo zpřístupněno 18 datových sad z oblasti důchodového pojištění za roky 2008–2014, od počátku letošního dubna je doplňují dvě další sady z oblasti důchodového pojištění. Shodně po čtyřech sadách jsou zpřístupněny údaje z oblasti nemocenského pojištění, ze správního řízení, OSVČ a z oblasti správy dat sociálního pojištění. Dvě sady údajů nově poskytuje ČSSZ o lékařské posudkové službě.

ČSSZ nezůstala pouze u publikace samotných dat a připravila také zajímavé vizualizace vybraných datových sad v podobě různých grafů. Případovou studii k publikaci svých otevřených propojených dat představí ČSSZ v úterý 5. 4. v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě. Přístup ČSSZ je dáván jako jeden z příkladů dobré praxe.

ČSSZ se jako jeden z prvních orgánů veřejné správy v České republice rozhodla využít nejmodernější přístup a publikuje svá data ve formátu RDF. Tento formát je určen pro publikaci dat v prostředí webu a umožňuje snadno propojovat data z různých zdrojů. Tento progresivní způsob dává možnost otevřená data publikovat v nejvyšším stupni otevřenosti.

Datové sady si mohou uživatelé stáhnout pomocí zveřejněných odkazů, případně mohou nad daty spouštět vlastní dotazy v jazyce SPARQL. Pro snadné využití otevřených dat ČSSZ v běžných kancelářských aplikacích jsou data poskytována také ve formátu CSV.

Pro zajištění dohledatelnosti dat jsou otevřené datové sady ČSSZ opatřeny metadaty, která lze procházet na portálu otevřených dat ČSSZ. Metadata jsou ale také poskytována ve strojově čitelné podobě. V souladu se Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy v ČR připravovanými Ministerstvem vnitra České republiky jsou otevřené datové sady ČSSZ rovněž registrovány v Národním katalogu otevřených dat.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.4.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 04:59.