Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV opět svítilo modře, připojilo se tak ke kampani na podporu osob s autismem

MPSV chce tímto symbolickým způsobem vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra, jejich rodinám a blízkým. Nasvícením budovy se ministerstvo přidalo k řadě dalších veřejných institucí, měst a obcí nebo neziskových organizací, zapojených do akce. Celorepubliková kampaň začala tento víkend a váže se ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu.

Většina problémů ve vztahu lidí s PAS nebo rodin s dětmi s PAS vychází z malé informovanosti veřejnosti. Zvyšováním povědomí o autismu můžeme pomoci lepšímu přijímání lidí s PAS v běžném životě. Jak dobře komunikovat s lidmi s poruchou autistického spektra najdete například v tomto Desateru.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.4.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 10:33.