Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Rovnost žen a mužů:

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Projekt „Příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a související opatření“

V lednu 2014 zahájilo MPSV práci na projektu s názvem „Příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a dalších souvisejících opatření“. Hlavním cílem projektu byla příprava Akčního plánu, který bude představovat soubor nástrojů a procesů napomáhajících vyrovnanému zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v ČR. Součástí projektu byla řada workshopů na dané téma s českými i zahraničními expertkami a experty, konference, ale také analýza stávající situace systému zařízení péče o děti předškolního věku. Cílem projektu bylo také prohloubení odborné i mediální diskuse o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, tvorba komplexního plánu vedoucího ke zlepšení v této oblasti a s tím související lepší harmonizaci pracovního a rodinného života.

Projekt podpořila Evropská komise v rámci svého programu Progress. Byl dokončen v březnu 2015. Výsledný Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016-2018 je v současné době připravován k předložení vládě ČR na Úřadu vlády ČR.

Základní informace o projektu: PROGRESS, AKČNÍ PLÁN-zakladni_info

Pro další informace můžete kontaktovat:

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
Mgr. Lucie Viktorinová
Telefon: 221 923 933
Email: lucie.viktorinova@mpsv.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.4.2016

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2017 000 12:57.