Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina:

Rovná odměna

Více o projektu se dozvíte zde

Rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice činí 22,5 procenta.

Rozdíl mezi průměrným platem ženy a průměrným platem muže činí téměř 7 000 Kč měsíčně. Kvůli platovým rozdílům rodiny přicházejí v průměru o  více jak 80 000 Kč ročně V mezievropském srovnání je Česká republika v otázkách odměňování druhá nejhorší z celé Unie.

Projekt 22 % K ROVNOSTI odkazuje právě k rozdílu v průměrné hodinové odměně žen a mužů. Zabývá se dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy, instituce i společnost jako celek.

V rámci projektu vznikají nástroje pro zaměstnavatele jako je Logib. Softwarové řešení, jež firmě umožní zjistit, jak je na tom s odměňováním žen a mužů přímo ve firmě bez nutnosti sdílet citlivé informace s dalšími subjekty. Tento nástroj se úspěšně osvědčil ve Švýcarsku, Německu a dalších evropských zemích. Pokud máte zájem o pilotní testování, napište na: logib@mpsv.cz

V rámci projektu vzniká i Kalkulačka férové odměny, kde bude možné zjistit, jakou mzdu či plat by měl člověk žádat dle zadaných kritérií jako je věk, vzdělání, region a druh zaměstnání.

Všechny nástroje vytvořené v rámci projektu budou zdarma k dispozici na webových stránkách projektu: www.rovnaodmena.cz

Křest studie: Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR

Fotka

U příležitosti letošního Evropského dne rovného odměňování jsme, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, uspořádali křest studie o rozdílech v odměňování.

Křtu, který proběhl za účasti autorek studie ze Sociologického ústavu AV ČR, se ujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Celá studie je ke stažení zde.

Fotka

22 % K ROVNOSTI není jediným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který má za cíl dosažení rovných podmínek pro ženy a muže. V oblasti slaďování práce a rodiny se jedná například o projekt mikrojeslí a dětských skupin. Dále MPSV připravuje resortní koncepci rovnosti žen a mužů, koncepci rodinné politiky, novelizaci zákoníku práce a další právní úpravy ve prospěch rodiny.

Projekt 22 % K ROVNOSTI je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 a je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 15.12.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 20:12.