Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Rovnost žen a mužů:

Resortní strategie pro rovnost žen a mužů MPSV

MPSV aktuálně pracuje na přípravě projektového záměru, jehož předmětem je tvorba a implementace resortní strategii rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti na strategický dokument Vládní strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a koncepční dokument Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen.

Projekt bude koncipován jako pilotní s cílem připravit návaznou strategii resortu MPSV a implementaci vládní strategie pro rovnost žen a mužů po roce 2020. Vzhledem k tomu, že projektový záměr reaguje na výzvu č. 028 v Investiční prioritě 1.2 Operačního programu Zaměstnanost ESF, předpokládáme zpracování projektového záměru v 1. polovině roku 2016.

Pro další informace k projektovému záměru můžete kontaktovat:

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
Mgr. Lucie Viktorinová
Telefon: 221 923 933
Email: lucie.viktorinova@mpsv.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.4.2016

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2017 000 22:14.