Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Rovnost žen a mužů:

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 – plnění MPSV

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 (dále jako „Vládní strategie“) je prvním rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice, který definuje základní priority a cíle až do roku 2020. Vláda dokument odsouhlasila svým usnesením ze dne 12. listopadu 2014 č. 931. Plné znění Vládní strategie naleznete na stránkách Úřadu vlády pod tímto odkazem: http://www.vlada.cz//cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/vladni-strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-126186/

Naplňování Vládní strategie je zajištěno mimo jiné pomocí Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů (dále jako „Aktualizovaná opatření“). Aktualizovaná opatření jsou již od roku 1998 ukládána jednotlivým resortům (případně dalším subjektům) z důvodu důsledného prosazování rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR. Jejich kompletní přehled, včetně aktuálního znění naleznete taktéž na stránkách Úřadu vlády: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/aktualizovana-opatreni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnosti-zen-a-muzu-135580/

MPSV pracuje na důsledném uplatňování úkolů stanovených ve výše uvedených dokumentech. V nejbližší době zde naleznete odkaz na jejich aktuální plnění.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.4.2016

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 15:15.