Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Právní předpisy ES v gesci MPSV:

Rovnost žen a mužů

Obsah položky Rovnost žen a mužů:

 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 75/117/EHS
  týkající se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 76/207/EHS
  o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/73/ES
  kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 76/207/EHS, úplné znění
  o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění směrnice 2002/73/ES
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 79/7/EHS
  o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 86/378/EHS
  týkající se rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 96/97/ES
  kterou se mění směrnice 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 86/378/EHS, úplné znění
  týkající se rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků, ve znění směrnice 96/97/ES
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 86/613/EHS
  týkající se rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 92/85/EHS
  týkající se zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 96/34/ES
  týkající se rodičovské dovolené, rozšířená směrnicí 97/75/ES
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 97/80/ES
  o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví, rozšířená směrnicí 98/52/ES
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 97/81/ES
  o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS
 • (Soubor typu .pdf)SMĚRNICE RADY 2004/113/ES
  ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
 • (Soubor typu .pdf)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES
  zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:53.