Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Březen:

65 let: Hranice jednotného odchodu do důchodu (NOVA)

František BŮŽEK, redaktor:
Dobré poledne. Tak s tím návrhem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové má největší problém ministr financí. Já už vedle sebe mám paní ministryni. Paní ministryně, na vládě se dnes schválil věcný záměr. Tam, kde by se tedy měla ta hranice pohybovat, buď 65, nebo 67. Co na to říkáte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, já jsem dostala za úkol předložit na vládu koncem června obě varianty, nicméně podle mě ta, kde říkáme těch 65 let a je naprosto logická, vychází z toho, že u nás lidé tráví průměrně čtvrtinu života v důchodu. A nevím, z čeho právě vychází ten návrh pana ministra financí, protože právě té čtvrtině odpovídá těch 65 let.

František BŮŽEK, redaktor:
Nicméně v případě, že se tedy v červnu schválí tedy ta varianta 65 let, bude tedy tato hranice už tím pevným stropem nebo se bude upravovat v průběhu let?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Samozřejmě že tam je také revizní mechanismus, protože my dnes těžko můžeme předpovídat, jaká tady bude průměrná doba dožití třeba za 30, 40 nebo 50 let. My v tuto chvíli víme, že náš věk je asi 2,5 roku nižší, než se dožívají lidé v Evropské unii. Takže i proto si myslím, že těch 65 let odpovídá. Nicméně my v tom, my v té novele vlastně navrhujeme, aby každých 5 let se kontrolovalo, jak se vyvíjí ten náš věk dožití a případně se ten věk trochu upravoval. Nicméně o té vlastní úpravě případné pak bude rozhodovat jak vláda, tak následně i Poslanecká sněmovna.

František BŮŽEK, redaktor:
Máte už za MPSV spočítané, jaké by to mělo tedy dopad tato změna na veřejné finance, na státní rozpočet a na celý důchodový systém? Neměl by se pak tedy také revokovat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ta čísla budou předložena potom na vládu v tom červnu a budou tam právě dvě srovnání, těch 65 a 67 let. Vlastně hovoříme o tom, že ten dopad bude vyšší až někdy po roce 2040. Do té doby v podstatě bude nezměněný.

František BŮŽEK, redaktor:
A tedy pokud tedy jste navrhovala 65 let, jaký by tedy po tom roce 2040 mělo být dopad?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To já si opravdu v tuto chvíli to číslo nepamatuji. Jak říkám, my to poneseme na vládu znova a bude to důkladněji propočítané, protože zároveň s tím, a to tam zatím nemáme, jsou tedy nějaké náklady na zdravotní péči. My si musíme uvědomit, že nám se sice prodlužuje ta délka života, ale je otázka té kvality, zda skutečně to s sebou i ponese to, že ti lidé budou schopni déle pracovat a v některých profesích, kde ti lidé dělají nějakým způsobem fyzicky, tak to je samozřejmě úplně absurdní představa.

František BŮŽEK, redaktor:
Já vám děkuji, paní ministryně. Já jenom doplním, že vláda dnes opět odložila také návrh ministerstva zemědělství o finanční odškodnění zemědělců, kteří trpěli za loňského sucha.

Zdroj: NOVA

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 12:23.