Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Složitá cesta k získání dítěte do péče (ČT 24)

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Dobrý večer.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Dá se říci, jaký typ náhradní rodinné péče je u nás nejobvyklejší?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Tak nejobvyklejší je péče o dítě v širší rodině, to znamená, pokud se rodiče o dítě nemohou starat, tak tu péči převezme třeba babička, teta nebo třeba zletilý sourozenec, takových dětí je okolo 6, 7 tisíc, pak máme děti v pěstounské péči a pak, jak už tady bylo řečeno, existuje adopce neboli osvojení.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Bavíme se teď tedy hlavně o tom osvojení. Jak funguje rozhodování o konkrétně osvojení jakožto formě náhradní rodinné péče?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Tak buď někdo má zájem přijmout dítě do své péče, chce ho přijmout za vlastní, tak jeho kroky nejdřív míří na obecní úřad obce s rozšířenou působností, musí si podat žádost a pak ho čeká dlouhé období, kde, jak ten obecní úřad, pak krajský úřad zkoumají, zda je možné těmto lidem svěřit děti, bavíme se o dětech, které již ve svém životě zažily mnoho těžkých chvil, byly opuštěny, nebo někdy byly týrány a potřebujeme si být jisti, pokud je někomu svěřujeme, že je svěřujeme do dobrých rukou, proto ...

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Co všechno musí splnit takový žadatel o adopci, uchazeč.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Zkoumá se, jak už tady bylo řečeno, čistý trestní rejstřík, zkoumá se zdravotní stav těch lidí, zkoumá se, pokud jsou to manželé, tak se zkoumá, jaká je stabilita jejich manželského svazku, pokud již pečují o děti, tak zda ty děti jsou připraveny na to, aby do té rodiny přišlo další dítě, zkoumá se to, zda ti lidé, zda ti lidé mají osobnostní předpoklady, zda rozumějí potřebám dětí a jsou schopni na ně reagovat, zda jsou schopni si to dítě dobře vychovávat a ti lidé taky procházejí přípravou, kde se zabývají právě tím, čím se liší péče o přijaté dítě od péče o dítě, které by se jim narodilo, protože prostě ty odlišnosti tam jsou a oni s nimi musí dopředu počítat, aby, aby je to pak nezaskočilo, byť vím, že na všechno nikdy člověk úplně připraven není.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Jak dlouho celý ten proces trvá?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Tak, obvykle nejkratší doba je tak půl roku, ale většinou, většinou to trvá mnohem déle, někdy i déle než rok, někdy i dva roky, záleží na tom, z kterého kraje ti žadatelé jsou, zda zrovna v tu dobu je volný kurz přípravy a tak dále, zda jsou volní psychologové na posouzení. Není to ...

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Proč je možné, aby si páry stejného pohlaví vzaly dítě do pěstounské péče, ale není možné osvojení. Jaký je v tom rozdíl?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Ten, zákon prostě znemožňuje osvojení dítěte osobou, která žije v registrovaném partnerství, ale samotná osoba může žádat o péči, i když žije v manželství, tak může jen jeden z manželů žádat, ať už o pěstounskou péči nebo o osvojení, to samé, pokud ti lidé žijí v partnerství homosexuálním a jeden z nich bude žádat o pěstounskou péči nebo o osvojení, tak toto možné je.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Ještě přeci jen k tomu osvojení. Je nějaká možnost, jak vzít ono rozhodnutí o adopci zpátky? Jak dlouho to trvá?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Právě, právě proto, že osvojení má velmi závažné důsledky, jak pro to dítě, tak pro ty lidi, kteří se rozhodli ho přijmout, proto je ten proces tak dlouhý, a proto je tam ještě ta doba, kdy to dítě je v péči, péči těch osvojitelů před rozhodnutím soudu o osvojení, aby se zjistilo, zda opravdu tedy jsou připraveni a jsou, uvědomují si, co to obnáší a jsou připraveni nést ten závazek vůči dítěti dalších 10, 20 let, celý život. Tato doba je právě určena k tomu a pak, pak je tam ještě období po rozhodnutí osvojení, kdy, kdy je možné z nějakých velmi závažných důvodů to spojení zrušit, ale většinou se to nestává. Osvojení je skutečně natolik závažné a ten proces před tím je natolik důkladný a dlouhý, že už by mělo být ve všem jasno.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:

Paní Šlesingerová, díky za ten pohled zákonný.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče, ministerstvo práce a sociálních věcí:

Není zač.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 04:15.