Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Úřady práce v Jihočeském kraji pořádají v březnu semináře o zaměstnávání mladých (Českobudějovický deník)

„Předmětného semináře v Táboře se 16. března zúčastnilo 17 zaměstnavatelů zejména z oboru informační technologie, strojírenství, zemědělství, vzdělávání a obchodu,“ říká Naděžda Mrosko, specialistka projektu z táborského úřadu práce. „Zaměstnavatelé projevovali největší zájem o pozice administrativní pracovník, strojař, IT pracovník, pracovník v živočišné výrobě a pedagog – vychovatel,“ dodává Naděžda Mrosko.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na poradenství, motivační trénink, vzdělávání a doprovodná opatření a měly by umožnit uchazečům o zaměstnání, spadajícím do cílové skupiny lidí do 30 let, ucházet se a získat žádanou praxi na podpořených pracovních místech. Projekt si klade za cíl pomoci mladým lidem se vstupem na otevřený trh práce.

Po úvodních informačních schůzkách následuje Vstupní program (individuální pohovory, vstup klientů do projektu), Poradenský program – formou skupinového a individuálního poradenství s cílem zlepšit orientaci na trhu práce, poznat osobní i pracovní potenciál a zvýšit šanci pro rychlejší získání zaměstnání. Dále Program IT dovedností a Program rekvalifikací určený zejména pro získání odborné kvalifikace a pracovních dovedností. Podstatnou aktivitou je Program odborné praxe (včetně mentora), který umožní účastníkům získat zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy u konkrétního zaměstnavatele. Zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro výkon odborné praxe, může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka odborné praxe v rámci příspěvku SÚPM vyhrazené (nástroj aktivní politiky zaměstnanosti).

Maximální měsíční výše příspěvku na jedno podpořené pracovní místo je 16 000 ¬Kč (náklady na mzdy včetně odvodů za zaměstnance). Hlavním cílem projektu je realizace odborných praxí pro asi 155 účastníků. Obecným cílem projektu je zlepšit postavení znevýhodněné cílové skupiny na pracovním trhu tím, že účastníkům umožní získat odbornou praxi formou hlavního pracovního poměru, umožnit jim vyzkoušet si své schopnosti a dosažené znalosti při výkonu zaměstnání u zaměstnavatele a získat praxi.

V rámci poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit je cílem naučit účastníky, jak pracovat na rozvoji svého pracovního a osobnostního potenciálu a zvládnutí umění sebemotivace nejen ve vztahu k profesnímu uplatnění, ale také pro využití v osobním životě, a to i po skončení účasti v projektu. Dílčím cílem těchto aktivit je také využít vstupní potenciál jednotlivců a podpořit jejich odborné znalosti a dovednosti k získání zaměstnání.

Projekt, který bude realizován až do konce roku 2019, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt je zacílen na uchazečky a uchazeče o zaměstnání do 30 let věku s pracovní zkušeností do 24 měsíců od ukončení studia nebo přípravy na povolání, s délkou evidence na ÚP ČR v Jihočeském kraji minimálně 3 měsíce. Termíny seminářů na úřadech práce v kraji: ÚP České Budějovice 30. 3. 2016 od 9.00 hod ÚP Písek 24. 3. 2016 od 9.00 hod ÚP Prachatice 23. 3. 2016 od 9.00 hod

Zdroj: Českobudějovický deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:14.