Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Reakce MPSV na kritiku Hospodářské komory ke kampani za rovné platy žen a mužů

Tvrzení HK:

Důležité je matkám malých dětí pomoci, aby se už v prvních měsících po porodu mohly zapojit do pracovního procesu.

Reakce MPSV:

Projekt 22% k rovnosti má za cíl postihovat oblast nerovného odměňování. Na problémy zmiňované v článku se zaměřují jiné aktivity, projekty mikrojesle a dětské skupiny, připravovaná resortní koncepce rovnosti žen a mužů, koncepce rodinné politiky, novelizace

zákoníku práce, atd.

Tvrzení HK:

Zásah do práv podnikatelů

Reakce MPSV:

Nejen státní instituce, ale i soukromé subjekty mají zákonnou povinnost ženy a muže za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty odměňovat stejně a neexistuje žádné speciální ustanovení, kterým by byli podnikatelé z této zákonné povinnosti vyňati (zákoník práce:§ 16, antidiskriminační zákon: §1 a §5).

Je samozřejmě nezbytné respektovat a chránit právo zaměstnavatelů sjednávat mzdu se svými zaměstnanci/kyněmi, musí se to však vždy dít v rámci platné zákonné úpravy. Zákon v žádném případě nebrání odměňovat ženy a muže podle jejich výkonu, naopak. V§ 109 a § 110 stanoví podrobnosti toho, jak se stejná práce a práce stejné hodnoty posuzuje (otázky složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, pracovních podmínek a výkonů a výsledků).

Inspekce práce jako kontrolní orgán nemůže na svou povinnost kontrolovat dodržování pracovněprávní legislativy rezignovat. Pro zaměstnavatele však bude SÚIP prostřednictvím kontrol především pomocníkem při hledání opatření, jak povinnost rovného odměňování žen a mužů a zajišťování rovného zacházení dodržovat.

Tvrzení HK:

Zaměstnavatelé si totiž rozmyslí, zda zaměstnat matku po mateřské, která nemá příslušnou praxi a tři roky byla vzdálena realitě v oboru, za vynuceně stejné peníze jako kolegy nebo kolegyně, kteří podávají stabilní výkon a mají pracovní výsledky,“ uzavírá Bartoňová Pálková

Reakce MPSV:

Přiznání odlišné odměny ženě, která se vrací po mateřské dovolené je porušením zákoníku práce a antidiskriminačního zákona, strávení určené doby péčí o děti nesmí být zaměstnaným osobám přičítáno k tíži.

Sám fakt, že se konkrétní osoba vrací z rodičovské dovolené nebo má malé dítě, neznamená, že má menší kvalifikaci nebo že je pro práci méně vhodná. Pokud bude posuzovaná osoba vykonávat méně kvalitní práci, ustanovení o rovné odměně se na ni nevztahuje. Rovná odměna musí být poskytována pouze za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 26.6. 2019 000 16:25.