Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministryně Marksová a ministr Mládek jednali s hornickými odboráři o situaci v Moravskoslezském kraji

Oba resorty spolupracují na přípravě opatření, která by měla eliminovat dopady na zaměstnance společnosti. O práci by mohlo v letošním roce přijít až 1800 horníků a dalších pracovníků. Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno posílit činnost Úřadu práce v regionu včetně zřízení mobilního pracoviště. Na pracoviště, které jim poradí s dalším profesním uplatněním, se mohou zaměstnanci obracet už v průběhu výpovědní lhůty.

V souvislosti s hromadným propouštěním na Dole Paskov vypracoval Úřad práce v Ostravě nový projektový záměr „Outplacement v MSK“, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním, s rozpočtem cca 50 milionů Kč. Současně byl navržen k realizaci další regionální individuální projekt (RIP) s podporou OP Z, jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných osob, zejména starších a s nízkou či neuplatnitelnou kvalifikací. Podpoří se minimálně 600 osob z postižených okresů Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava s celkovým rozpočtem 118.325.000 Kč po dobu 30 měsíců.

Pro rok 2016 disponuje ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Ostrava následujícími finančními zdroji:
  • národní prostředky: 100 milionů Kč, z toho disponibilních (nezávazkovaných): 47 milionů Kč, dojde k navýšení rozpočtu o cca 20 milionů Kč, celkem by mělo být tedy v roce 2016 disponibilních 67 milionů Kč. Jedná se o prostředky na zabezpečení zejména rekvalifikací, poradenství, společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a veřejně prospěšné práce (VPP).
  • NIP Nové pracovní příležitosti (OP Z) určené k financování VPP a SÚPM: 754 milionů Kč,
  • RIP (regionální projekty): 418 milionů Kč.
Dále pak:
  • projekt POVEZ II (Podpora vzdělávání zaměstnanců) – podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, včetně refundace mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na odborném rozvoji: celkem 291,7 milionů Kč, z toho na rok 2016 116,7 milionů Kč,
  • projekt VDTP (Vzdělávání a dovednosti pro trh práce) – financování rekvalifikačních kurzů a poradenských aktivit: 137 milionů Kč, z toho na rok 2016 orientačně 54,8 milionů Kč, předpokládáno je nicméně navýšení rozpočtu.

Celkově je k dispozici pro Moravskoslezský kraj 1,486 miliardy Kč, přičemž tato částka obsahuje finance na zabezpečení projektů na delší období než jeden rok.

MPSV řeší také problematiku hornických důchodů. Doposud mohou získat nárok na snížený důchodový věk pouze horníci, kteří nastoupili do zaměstnání v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí před rokem 1993. Nově se snížený důchodový věk bude vztahovat také na horníky, kteří nastoupili do zaměstnání i později, a to s datem nástupu před navrhovanou účinností novely, tedy do 30. září 2016 a za předpokladu splnění dalších podmínek (minimální počet směn apod.).

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 14.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 10:56.