Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce:

Francie

I když mezi MPSV a francouzským ministerstvem zaměstnanosti, sociální soudržnosti a bydlení není uzavřen oficiální dokument o vzájemné spolupráci, probíhá zde již od roku 1994 významná a systematická spolupráce.

Na francouzské straně ji koordinuje GIP-International (Sdružení veřejného zájmu pro rozvoj technické pomoci a mezinárodní spolupráce).

Zpočátku se jednalo zejména o konzultace a o získávání informací, ale postupně se přešlo na kvalitativně vyšší úroveň - na projekty zaměřené na konkrétní témata, které spolupráci prohloubily a uskutečňovaly se po delší časové údobí (viz např. projekt centra bilanční diagnostiky v Brně a možnost transferu i do jiných regionů ČR nebo technická pomoc při náboru pracovníků služeb zaměstnanosti a vzdělávání členů výběrových komisí).

V předvstupním období byla spolupráce prioritně zaměřena na otázky související s přípravou ČR na vstup do EU (harmonizace národní legislativy s právem EU, francouzské zkušenosti s postupným zapracováním komunitárních předpisů do národního právního řádu).

Počátkem roku 2005 tento typ programů skončil a MPSV se v současnosti orientuje na bilaterální spolupráci s francouzskými partnery především v oblasti aktuálních evropských témat.

Jednotlivé konkrétní akce probíhají buď v ČR formou konzultací, seminářů, kulatých stolů, workshopů apod., nebo ve Francii formou konzultací a studijních cest.

V roce 2005 došlo z iniciativy francouzské strany k navázání spolupráce mezi MPSV a UNEDIC (Francouzská pokladna pojištění v nezaměstnanosti). Tato spolupráce probíhá zejména mezi "terénními" složkami - Úřadem práce Praha, Úřadem práce Příbram (od roku 2007) a ASSEDICem (Místní pokladnou pojištění v nezaměstnanosti) pro jihovýchodní oblast regionu Ile-de-France a zaměřuje se na aktivní politiku zaměstnanosti, individuální doprovod uchazečů o zaměstnání a kontrolu hledání zaměstnání, zkušenosti s využíváním projektů Evropského sociálního fondu aj. V tomto smyslu byl v květnu 2007 podepsán Program bilaterální spolupráce mezi MPSV ČR UNEDIC pro období 2007 – 2008 (viz Dokumenty o spolupráci).

Jedním z dalších partnerů, zejména ve spolupráci v oblasti sociálních věcí, je ICOSI (= Institut mezinárodní sociální spolupráce). Cílem této nevládní neziskové organizace je přispívat k harmonizaci národních sociálních politik a rozvoji sociální ekonomiky. Od roku 2003 probíhají, většinou v Praze, semináře k aktuálním tématům, jako např. sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, sociální pomoc, atd.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:28.