Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Březen:

Michaela Marksová - ministryně práce a sociální věcí poskytla Orlickému.netu exkluzivní rozhovor (Orlický.net)

Vážená paní ministryně minulý rok jste několikrát navštívila Královéhradecký kraj u různých příležitostí, jak ÚSP Kvasiny, tak Škoda Kvasiny a jiné, jak se vám v Královéhradeckém kraji líbilo?

Královehradecký kraj vnímám jako kraj s velkým potenciálem. Při svých návštěvách jsem se setkala s velmi milým přijetím a seznámila se s celou řadou zajímavých lidí a originálních projektů. Škoda Kvasiny je velmi dynamický a skvěle fungující podnik, se kterým souvisí rozvoj celého regionu.

Navštívila jste i se svou poradkyní Klárou Laurenčíkovou ÚSP Kvasiny, což spadá do vaší profesní sféry, jak se vám líbilo v jejich zařízení a je něco co byste ráda na adresu ÚSP Kvasiny sdělila?

Pracovníci ÚSP Kvasiny pracují s opravdu velkým nasazením a upřímnou snahou vytvářet prostředí přátelské k potřebám klientů. Velmi mě těší snaha vedení zařízení o postupnou transformaci ústavu do komunitních forem péče. Zajímavá pro mě byla rovněž návštěva Pekárny, která funguje jako sociální podnik a klienti ÚSP Kvasiny si v ní mohou rozvíjet pracovní kompetence.

Čeká Vás v nejbližším období opět návštěva Královéhradeckého kraje a případně při jaké příležitosti?

Měla jsem naplánovanou návštěvu Královéhradeckého kraje již koncem minulého roku, pak se ale změnil termín zasedání vlády, takže se nakonec výjezd bohužel nemohl uskutečnit. Jsme však v kontaktu s Královéhradeckým krajem a počítáme s tím, že odložená návštěva se uskuteční v řádu několika měsíců. Už se moc těším.

Co z vašeho pohledu se podařilo právě vašemu ministerstvu práce a sociálních věcí v roce 2015 zajistit a prosadit?

Co se týče nějakých koaličních úspěchů, jsem moc ráda, že se podařilo dohodnout s našimi koaličními partnery a udělat definitivní tečku za absolutně nevýhodným II. důchodovým pilířem, který zavedla ještě Nečasova vláda a který byl výhodný jen pro bohaté a chudším lidem škodil – vyváděl peníze z I. pilíře a tím ohrožoval výplaty důchodů budoucím důchodcům. Co se týče čistě mého rezortu, tedy ministerstva práce a sociálních věcí, mám radost zejména z navyšování minimální mzdy, porodného na druhé dítě, návratu k pravidelné valorizaci důchodů a ze schválení mimořádného příspěvku 1200 korun nebo třeba dokončení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období 2016 – 2026. Dále jsem ráda, že se podařila schválit Koncepce sociálního bydlení a můžeme tedy připravovat samotný zákon.

Co nového pro rok 2016 přinese MPSV?

Nejdůležitějším tématem pro mě určitě bude sociální bydlení. Jak už bylo řečeno, v říjnu minulého roku vláda zatím schválila koncepci a od té doby pracujeme na přípravě zákona, který bychom rádi předložili vládě již v prvním pololetí tohoto roku. Konečně budeme mít systémový přístup pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí – sociální bydlení pomůže matkám samoživitelkám, seniorům, ale třeba i mladým lidem, kteří odcházejí z dětských domovů a musejí se začít starat sami o sebe. Dalšími tématy je například regulace agenturního zaměstnávání a v rámci rodinné politiky je to třeba projekt tzv. mikrojeslí (předškolní péče pro malé skupiny dětí), ale hlavně zavádění otcovské poporodní péče, která bude podporována z nemocenského pojištění. Chceme tatínkům dopřát alespoň týden s maminkou a narozeným potomkem. Rádi bychom toto opatření předložili vládě již v první čtvrtině roku. V oblasti důchodové politiky je to třeba odstupňování sazeb pojistného podle počtu vychovávaných dětí nebo zavedení pravidelné revize důchodového věku a stanovení stropu na 65 letech, případně nastavení opatření pro situace, kdy by zákonná valorizace měla být příliš nízká. Připravovaných témat je ale samozřejmě celá řada, ty jmenované berte jako příklady.

Co Vy sama by jste si přála, aby se Vám vydařilo v roce 2016?

Přála bych si, abychom mohli v klidu dokončit započaté úkoly v našem resortu. Další z klíčových témat je pro mě agenda podpory osob se zdravotním postižením – naším cílem je zlepšit finanční dostupnost služeb osobní asistence pro osoby s těžšími zdravotními handicapy, kteří chtějí žít ve svém přirozeném prostředí a bez asistence je to pro většinu z nich těžko dosažitelný sen. Pracujeme rovněž na zefektivnění posuzování a vyplácení příspěvku na péči a na zlepšení systému péče o ohrožené děti.

Zdroj: Orlický.net

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 7.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:20.