Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Novinka pro OSVČ z Chomutovska

V Kadani a v Chomutově si osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ušetří jednu cestu na úřad. Od úterý 29. března do pátku 1. dubna 2016 totiž podnikatelé mohou podat jak daňové přiznání, tak Přehled OSVČ na jednom místě – na tamních finančních úřadech, vždy od 8:00 do 18:00 hodin. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Chomutov tam pro potřeby OSVČ přechodně otevře podatelnu, která bude Přehledy OSVČ přebírat.

„Se službou přicházíme v rámci proklientského přístupu, a věříme, že jde opravdu o vstřícný krok vůči klientům z chomutovského a kadaňského regionu, kteří tak nebudou muset přebíhat mezi jednotlivými úřady. Vyplněný Přehled OSVČ podnikatelé a živnostníci jednoduše odevzdají na jednom místě, “ uvedla k letošní novince ředitelka OSSZ Chomutov Petra Pauknerová s tím, že ji potěšila kladná reakce od vedení finančních úřadů. OSVČ, které této možnosti nevyužijí, mohou samozřejmě kdykoliv navštívit OSSZ.

Tiskopis lze jednoduše vyplnit a vytisknout i prostřednictvím ePortálu ČSSZ

Vyplnit a vytisknout Přehled OSVČ lze snadno prostřednictvím ePortálu ČSSZ, pro tyto úkony totiž není nutné mít datovou schránku či elektronický podpis. Do tiskopisu OSVČ zadají jen minimum údajů, ostatní umí tiskopis spočítat a zkontrolovat sám. OSVČ, která vlastní datovou schránku či elektronický podpis, může navíc z pohodlí domova či kanceláře podat tiskopis elektronicky, právě přes ePortál ČSSZ, kdy po vyplnění tiskopisu klikne na tlačítko „Přejít k elektronickému odeslání“.

Termín pro podání Přehledu OSVČ je 2. května

Osoba, která alespoň po část roku 2015 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za tento rok, a to nejpozději do pondělí 2. 5. 2016 (resp. do 1. 8. 2016, má-li daňového poradce a tuto skutečnost OSSZ oznámila do 2. 5. 2016, nebo pokud nemá povinnost podávat daňové přiznání). Po podání Přehledu se OSVČ změní výše záloh.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 3.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 08:45.