Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Novým náměstkem pro zaměstnanost byl jmenován Jiří Vaňásek

„Víme, že pružný a efektivní trh práce je základním předpokladem hospodářského růstu a prevence nezaměstnanosti. Musíme proto připravit další opatření, která napomůžou vyššímu pracovnímu uplatnění žen s malými dětmi, mladých lidí, seniorů, osob se zdravotním postižením i dlouhodobě nezaměstnaných,“ uvedl náměstek Jiří Vaňásek.

Nový náměstek také plánuje zvýšit rozsah a účinnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak aby více než dosud motivovala lidi hledat uplatnění na trhu práce. Spolu s využitím prostředků z Operačního programu Zaměstnanost a ve spolupráci s obcemi a sociálními partnery, chce podporovat inovativní řešení a projekty na podporu zvýšení ekonomické aktivity regionálních trhů práce. Za tímto účelem je dle jeho slov potřeba motivovat uchazeče o zaměstnání k větší pracovní mobilitě a zabránit tak vylidňování regionů s menší nabídkou pracovních míst.

V oblasti systému nepojistných sociálních dávek se bude ministerstvo soustředit na dokončení potřebných legislativních změn v oblasti pomoci v hmotné nouzi nebo otázku rodičovského příspěvku.

Jiří Vaňásek má dlouholeté odborné zkušenosti z této oblasti, pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí dosud ve funkci ředitele odboru trhu práce. Výběrové řízení probíhalo podle ustanovení uvedených v § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a bylo vyhlášeno na obsazení služebních míst vedoucích služebních úřadů.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 2.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 08:58.