Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Šéfové si určí docházku sami (Hospodářské noviny)

Pokud by tedy nejvyšší manažeři potřebovali jeden den pracovat dlouho do noci, neměli by nárok na zaplacení přesčasu. Další den by ale klidně mohli odejít domů už v poledne. „My předpokládáme, že už dnes generálnímu řediteli pracovní dobu stejně nikdo neurčuje. On už tak pracuje podle potřeb a k blahu firmy,“ vysvětluje právník Hůrka. Podle autorů novely bude za takového topmanažera považován šéf s minimálním platem 100 tisíc korun měsíčně.

To, že už dnes firmy příliš nenařizují svým nejvyšším ředitelům, aby fungovali v režimu od-do, potvrzuje i poradenská společnost Deloitte. Jak podotýká vedoucí týmu pracovního práva v Deloittu Jan Procházka, manažeři si svou pracovní dobu rozvrhují i tím, že některé úkoly delegují na podřízené. „Samotní vrcholoví manažeři se zpravidla nedomáhají doplatků za přesčas či dodržování limitu přesčasů, jelikož rozvrhování práce beztak spadá do jejich odpovědnosti,“ říká Procházka.

Také Česká spořitelna by uvítala, kdyby svým šéfům nemusela počítat odpracované hodiny. "V mezinárodních korporacích například nejsou výjimkou pracovní telefonické konference v pozdních večerních hodinách kvůli časovým posunům nebo časté pracovní cesty," vysvětluje mluvčí spořitelny Kristýna Havligerová, proč současný systém považuje za "velice nepraktický". Stavební společnost Eurovia by u něj ale naopak ráda zůstala. „V konečném důsledku by pravděpodobně došlo ke zvýšení agendy kolem takových pozic,“ tvrdí mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Trendem slaďování práce s osobním životem se autoři novely řídili i v případě přesnějšího vymezení práce z domova, která je nyní podle zákona možná buď pořád, nebo vůbec. V praxi je ale běžné, že firma svému zaměstnanci takzvanou home office umožní třeba na jeden den v měsíci, kdy je nachlazený nebo potřebuje zůstat doma s dětmi. Mezi zaměstnanci je možnost občasné práce z domova dokonce oblíbenějším benefitem než stravenky.

„Současná úprava o tomhle mlčí. Chceme, aby se firma a zaměstnanec mohli dohodnout, že je možné z domova pracovat i částečně. Třeba jen pondělky,“ říká ministerský právník Hůrka s tím, že v takových případech by šéf mohl určovat zaměstnanci pracovní dobu a chtít po něm, aby byl k dispozici třeba od osmi do pěti. Nyní si pracovní dobu zaměstnanec určuje sám.

Také v případě této úpravy podle Hůrky ministerstvo uvolňuje zákon tak, aby odpovídal zaběhnuté praxi. Tady to už firmy ale nevidí tak jednoznačně jako u topmanažerů. „Máme obavy, aby přílišná konkretizace úpravy, jejíž nedostatečnost dosud žádné potíže nezpůsobovala, nevedla paradoxně k pádu práce z domova jako takové,“ řekla právnička HR oddělení ČSOB Zuzana Kocurová.

Firmám může vadit i to, že jim zákoník nově uloží povinnost proplácet zaměstnanci náklady spojené s prací z domova, především připojení na internet. A zaměstnavatelé budou zodpovědní i za bezpečnost práce. Podle Hůrky ale kvůli ochraně soukromí nehrozí, že by firmy chodily k zaměstnancům domů kontrolovat, zda tam mají bezpečno. Jako schůdné se mu jeví proškolení zaměstnance, který by pak podepsal, že jeho byt je v pořádku.

Novela upravuje třeba také podmínky hromadného propouštění nebo výpočet dovolené. Ministryně Marksová klade také důraz na "zvýšení ochrany" lidí, kteří vykonávají práci mimo pracovní poměr. Jedná se o dva typy dohod - o provedení práce nebo o pracovní činnosti. „Nově jim bude muset zaměstnavatel garantovat čas na odpočinek, evidovat odpracovanou dobu a u dohody o pracovní činnosti bude vznikat právo na dovolenou přímo ze zákona,“ vypočítává ministryně, která by chtěla, aby novela platila od dubna příštího roku.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CHYSTANÉ ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI Ve chvíli, kdy zaměstnanec už není schopen vykonávat dosavadní práci, bude k přeložení na jinou pozici nutný jeho souhlas. Dosud může firma přesunout zaměstnance i bez jeho svolení.

TOPMANAŽEŘI Vysocí manažeři - typicky především generální a finanční ředitelé - by si sami určovali pracovní dobu a neměli by nárok na příplatky za práci přesčas.

PRÁCE MIMO PRACOVNÍ POMĚR Pro dohody o pracovní činnosti a provedení práce mají platit přísnější pravidla chránící pracovníky. Zákon by jim například garantoval volno a minimální výši odměny.

HOME OFFICE Náklady na práci z domova, jako je například připojení k internetu, bude hradit zaměstnavatel. Zároveň bude firma zodpovědná za ochranu dat.

VÝPOČET DOVOLENÉ Nově by se dovolená měla počítat na hodiny, a ne na celé dny jako dosud. Současné počítání způsobuje potíže hlavně ve směnném provozu. V nevýhodě jsou lidé, kteří si vezmou dovolenou v den, kdy mají šestihodinovou směnu, oproti těm, kteří ji čerpají v den, kdy slouží "dvanáctku".

HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ O hromadné propouštění půjde nově už ve chvíli, kdy firma propustí velké množství lidí z jedné pobočky, ne z celkového počtu zaměstnanců. Při propouštění většího počtu zaměstnanců najednou platí, že firma musí včas informovat odbory a úřad práce. Za určitých podmínek také zaměstnavatel bude muset zpracovat sociální plán.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:07.