Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Rada nezaměstnaným: Jen na úřad práce nespoléhejte (Mladá fronta Dnes)

Kraj se neustále drží na nejvyšších místech pomyslného žebříčku nezaměstnanosti. Co je podle vás důvodem?

Obecně jde o nepříznivou strukturu ekonomiky danou historickým vývojem, tedy silným soustředěním průmyslové činnosti na těžbu uhlí, hutnictví a těžké strojírenství a značnou územní koncentrací těchto podniků, které procházely v minulých letech rozsáhlou restrukturalizací. Abych ale nebyla jen negativní – pro kraj je typické, že polovina okresů, jako Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava, si dlouhodobě udržuje poměrně solidní výši nezaměstnanosti v rámci celé republiky. Historický vliv se nejvíce projevuje v okresech Ostrava a Karviná. Bruntál zase doplácí na periferní polohu a horský charakter. To ale stačí k tomu, že jako kraj zaujímáme první místa pomyslného žebříčku nezaměstnanosti.

V čem vidíte největší úskalí na trhu práce?

Především je to nízká minimální mzda, která nemotivuje lidi k nástupu do práce, a relativně vysoké sociální dávky. Dále pak dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v kraji, především nedostatek pracovníků v řemeslných a technických profesích. Ekologické problémy spojené s předchozí výrobní činností byly sice v řadě případů odstraněny, v povědomí veřejnosti však kraji často zůstala nálepka znečistěného životního prostředí. Zároveň i přes napojení Ostravy na dálniční síť a blízkost letiště mnozí zaměstnavatelé včetně zahraničních pohlížejí na kraj jako na poměrně vzdálenou oblast od centra naší republiky.

Co uchazečům o práci chybí?

Vesměs dostatek vlastní aktivity a iniciativy, mají málo zkušeností, postrádají některé dovednosti a manuální zručnost, mají nízkou úroveň komunikačních a dalších kompetencí – jsou nesamostatní, mají neuspokojivou schopnost týmové spolupráce, některým schází osvědčení a profesní zkoušky, nemají potřebné jazykové znalosti, popřípadě nevlastní řidičský průkaz a přitom mají často neodpovídající mzdové požadavky. Bohužel některým uchazečům chybí vše – od zájmu a ochoty pracovat přes pracovní návyky až po aspoň minimální pracovní zkušenosti.

O jaké profese mají podniky největší zájem?

Zaměstnavatelé mají zájem o kvalifikované lidi, často odborníky, kteří ale v evidenci téměř nejsou, a pokud ano, tak krátkodobě, například kvůli přestupu z jednoho zaměstnání do druhého. A samozřejmě je stále největší zájem o lidi vzdělané v technických oborech. Loni zaměstnavatelé nejčastěji poptávali pomocné pracovníky ve výrobě, pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, prodavače, uklízeče a pomocníky v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech, nástrojaře a příbuzné pracovníky, dále pak zedníky, kamnáře, dlaždiče a montéry suchých staveb, číšníky a servírky a montážní dělníky ostatních výrobků. Jednalo se tedy převážně o volná pracovní místa pro uchazeče se základním vzděláním nebo s vyučením. Pro středoškoláky pak bylo k dispozici nejvíce volných míst pro obchodní zástupce, finanční a investiční poradce, pro zprostředkovatele služeb a všeobecné administrativní pracovníky. Pro vysokoškoláky pak bylo nejvíce míst na postech lékařů specialistů a zubních lékařů, dále pak byla místa pro specialisty v oblasti průmyslového inženýrství a programátory počítačových aplikací.

Dokážete jim pomoct?

Nabízíme dlouhodobě, a to nejen uchazečům o zaměstnání, ale i zaměstnavatelům, celé spektrum služeb. Jedná se především o zprostředkování zaměstnání a odborné poradenství poskytované zejména uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Zaměstnavatelům nabízíme organizaci výběrových řízení na volná pracovní místa, které nám nahlásí. Poskytujeme finanční příspěvky, a to nejvíce na společensky účelná pracovní místa vyhrazená zaměstnavateli a na pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací pro naše nejobtížněji umístitelné uchazeče. Dále zabezpečujeme a hradíme různé rekvalifikační kurzy, jejichž seznam mohou zájemci najít na našem webovém portálu.

Máte v tuto chvíli nějaký nový program pro uchazeče na trhu práce, co se rekvalifikací týče?

Nové rekvalifikace vznikají hlavně jako reakce na legislativní změny, kdy je nově definována nějaká povinnost vzdělávat pracovníky určité profese, což v poslední době nenastalo.

V posledních letech se čím dál více rekvalifikací realizuje formou profesní kvalifikace.

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace má stejně jako výuční list statut veřejné listiny. Prokazuje, že jeho držitel může vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace. Avšak podobně jako občanský průkaz není totéž jako cestovní pas, není tento doklad totéž co výuční list. Je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit. Ale někdy lze vhodně složenými zkouškami získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list, aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.

O jaké obory mají uchazeči největší zájem?

Uchazeči, pokud vyjdu z jejich slov, mají zájem o cokoliv. Když však dojde na "lámání chleba", většinou své požadavky přehodnocují – hledají především stabilní zaměstnání, které jim zajistí mzdu, ze které uživí sebe i svou rodinu. Ženy by chtěly nejčastěji pracovat v administrativě. Čistě administrativních míst je ale nedostatek. Ve výsledku se pak jedná o obchodní pozice, jako je nabízení produktů nebo služeb, přeregistrovávání od dodavatelů energií či od jedné zdravotní pojišťovny ke druhé a podobně.

Které profese mají v tuto chvíli nejmenší šanci najít umístění?

Problém s umístěním mají hlavně vysokoškoláci se vzděláním v oborech ekonomika a management, hospodářská politika a správa, ale i nerostné suroviny. Těžce umístitelní jsou i gymnazisté a maturanti v oborech ekonomika a podnikání a hotelnictví a turismus. Lépe si nevedou ani vyučenci v oborech z oblasti služeb – třeba gastronomie, kde je značná fluktuace kvůli velmi nízkým nástupním mzdám, nebo kadeřnice, jimž chybí odborná praxe pro získání vázaného živnostenského oprávnění, a v neposlední řadě lidé bez vzdělání nebo s nižším středním odborným vzděláním.

Co byste uchazečům doporučila?

Aby se sami aktivně zapojili do hledání vhodného pracovního umístění a nespoléhali se jen na úřad práce. Je třeba stále vyhledávat a odpovídat na inzeráty zaměstnavatelů a rozesílat životopisy. Doporučuji vložit životopis na portál MPSV nebo jiný portál nabízející zaměstnání, případně se zde zaregistrovat. Je třeba ptát se nejen příbuzných, ale i přátel, zda nemají informaci o volném místě, neboť máme zkušenost, že i osobní přímluva má velký vliv na úspěch. A mnozí by měli slevit z požadavků a nastoupit na místo, které není zcela podle jejich představ, a přitom dál hledat něco lepšího. Dobře se připravovat na pohovory a výběrová řízení, dát si záležet při zpracování životopisu a zvyšovat si kvalifikaci.

Na co by měli lidé hledající práci vsadit především?

Uchazeči hledající práci by měli upřednostňovat seriózní zaměstnavatele, tedy ty, kteří mají zájem s nimi uzavřít pracovní smlouvu, a ne ten typ zaměstnavatelů, kteří je chtějí zaměstnat bez uzavření pracovní smlouvy, případně jen na dohodu o provedení práce s tím, že jim slíbí a budou dávat větší část odměny na ruku.

Zdroj: Mladá fronta Dnes

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:30.