Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Na Domažlicku padly pravomocné tresty za podvody při čerpání nemocenského

Na případ podezřelého jednání upozornila policii v roce 2013 Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Domažlice. Tři ženy se nechaly opakovaně fiktivně zaměstnávat majitelem penzionu na Domažlicku. Provozovatel se třemi ženami, jednou z nich byla manželka majitele objektu, uzavíral pracovní smlouvy za vysokou mzdu, kterou si podle znaleckého posudku při svém podnikání nemohl dovolit. Ženy po několika „odpracovaných“ dnech nastoupily do dlouhodobé pracovní neschopnosti a čerpaly dávky nemocenského pojištění.

Podvod zachytili zaměstnanci OSSZ

Podezřelého jednání si všimli zaměstnanci nemocenského oddělení domažlické OSSZ a dali podnět k zahájení šetření tohoto případu. Téměř po dvou letech trestního řízení shledal soud konání všech čtyř osob jako trestné. Podle pravomocného posudku se odsouzení dopustili podvodného jednání a neoprávněně čerpali dávky nemocenského pojištění.

OSSZ Domažlice zahájí vymáhání škody

OSSZ Domažlice neprodleně zahájí vymáhání škody způsobené neoprávněným čerpáním nemocenských dávek. Neuhradí-li odsouzení způsobenou škodu dobrovolně, bude ze strany správních orgánů přistoupeno k exekučnímu řízení.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 10:30.