Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Michaela Marksová předsedala jednání tripartit zemí V4

Jednání zahájil předseda české vlády.

„Jsem rád, že se nám právě ve dnech, kdy si Visegrádská skupina připomíná 25 let od svého založení, podařilo připravit historicky první setkání zástupců tripartit všech zemí V4. Vedení kvalitního sociálního dialogu a diskuse se zástupci odborů a zaměstnavatelů o důležitých vládních rozhodnutích je pro každou zodpovědnou vládu důležité,“ uvedl k dnešnímu jednání premiér Bohuslav Sobotka.

„Dialog mezi státy, zaměstnavateli a zaměstnanci je klíčový pro dlouhodobě udržitelný ekonomický a sociální rozvoj střední Evropy,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která společné jednání tripartit řídila.

Účastníci jednání diskutovali o společném postoji k tzv. balíčku mobility, který Evropská komise slibuje předložit během nadcházejících měsíců. Obsahuje kontroverzní revizi pravidel o vysílání pracovníků v rámci přeshraničního poskytování služeb, která by mohla výrazným způsobem ovlivnit fungování vnitřního trhu služeb EU. ČR podporuje celou řadu dosavadních unijních opatření zaměřených proti tzv. sociálnímu dumpingu – tj. obcházení platných pravidel vysílání pracovníků, které poškozuje jejich pracovní a sociální práva, zároveň se však ve spolupráci s ostatními státy V4 zasazuje o to, aby byla nejprve důkladně ve všech zemích EU zavedena směrnice Rady z roku 2014 o vynucování směrnice 96/71/ES o vyslání pracovníků.

„Z tohoto důvodu ČR nepodporuje revizi pravidel vysílání pracovníků, současná úprava zajišťuje adekvátní ochranu sociálních a mzdových práv pracovníků,“ uvedla ministryně Marksová.

Nová opatření nesmí nepřiměřeně narušovat konkurenceschopnost podniků a představovat další překážky volnému pohybu služeb a pracovníků. Významnou roli při ochraně práv mobilních pracovníků, včetně boje proti sociálnímu dumpingu, nepochybně musí sehrát sociální partneři, jak v zemích vysílajících, tak v zemích přijímacích mobilní pracovníky.

Diskuze k dopravní infrastruktuře potvrdila urychlenou potřebu modernizovat dopravní síť. V současnosti paradoxně není hlavním problémem nedostatek finančních prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury, ale nedostatek kvalitních projektů ve vysokém stádiu připravenosti. ČR proto požaduje stanovení rozvoje dopravní infrastruktury jako jasné priority jak pro země V4, tak pro EU. Česká republika prosazuje také liberalizaci dopravních služeb a eliminaci dosud existujících administrativních bariér a restriktivních opatření.

Spolupráce v energetice je v rámci skupiny V4 na velmi vysoké úrovni, projevuje se i silnou pozicí skupiny V4 ve vyjednávání o systému řízení Energetické unie. Na většinu témat v oblasti energetiky se země V4 snaží hledat společné pozice a koordinovat je mimo jiné před jednáními Rady pro energetiku nebo Evropské rady.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 11:26.