Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Novým ústředním ředitelem ČSSZ bude jmenován Jiří Biskup

Jiří Biskup chce podle svých slov především nadále posilovat reputaci ČSSZ mezi občany jako spolehlivého, efektivního a klientsky orientovaného úřadu, který dokáže ve prospěch klientů maximálně využívat nejen výhody moderních informačních a komunikačních technologií ale i vysokou odbornost a dlouholeté zkušenosti většiny zaměstnanců.

„Chci se důsledně zaměřit především na včasné a bezchybné rozhodování o dávkách sociálního pojištění a prohloubit spolupráci zejména v rámci resortu práce a sociálních věcí,“ uvedl Jiří Biskup.

Jiří Biskup má dlouholeté zkušenosti s agendou ČSSZ, podílel na strategických a koncepčních dokumentech z titulu pracovníka nadřízeného orgánu, resp. vrchního ředitele na MPSV, kterému byla činnost ČSSZ podřízena.

Podle ustanovení uvedených v § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se vyhlásila všechna první výběrová řízení na obsazení služebních míst vedoucích služebních úřadů. V souladu s tímto ustanovením bylo oznámením náměstka ministra vnitra pro státní službu vyhlášeno dne 13. října 2015 výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho služebního úřadu – ústřední/ho ředitelku/e České správy sociálního zabezpečení.

Do výběrového řízení se přihlásili tři žadatelé, kteří všichni pracovali v rezortu MPSV. Všichni tři žadatelé splnili zákonné náležitosti podle zákona o státní službě. Byli proto všichni následně pozváni k osobnímu pohovoru u čtyřčlenné komise složené ze zástupců ministerstva.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 10:26.